Hollands Midden

Over regio Hollands Midden

Wij zorgen met 1400 collega’s voor de brandveiligheid in het noord-westelijk deel van Zuid-Holland. Een groot gebied met vele gezichten: het duingebied aan de Noordzee bij Noordwijk, de historische steden Leiden, Gouda en Schoonhoven, het Zuid-Hollands plassengebied, het Groene Hart en de Krimpenerwaard. Ons verzorgingsgebied is plusminus 786 km2 groot, er wonen ruim 880.000 inwoners en is bebouwd met circa 390.000 gebouwen.

We handelen op jaarbasis ongeveer 8000 meldingen af. Circa 3000 meldingen hiervan zijn OMS-meldingen (automatische brandmeldinstallaties). De helft van het aantal incidentmeldingen is afkomstig uit het stedelijk gebied rondom Leiden, inclusief de Duin- en Bollenstreek.

We hebben drie aandachtsgebieden voor brandrisico’s:

  • De monumentale binnensteden van Gouda, Leiden en Schoonhoven.
  • Het duin- en bosgebied in de gemeenten Katwijk en Noordwijk is dunbevolkt, maar wordt wel vanwege het recreatieve gebruik (campings en vakantieparken) aangemerkt als een bijzonder brandrisico, in het bijzonder in perioden van droogte.
  • De Groene Harttunnel in het tracé van de Hogesnelheidslijn, een bijzonder object vanwege de ondergrondse ligging en de beperkte ontvluchtingsmogelijkheden in geval van calamiteiten in de tunnel.

Brandweer Hollands Midden is onderdeel van de Veiligheidsregio Hollands Midden.

45 Kazernes
4 Vacatures
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box