Valkenburg

VKG

De brandweer van Valkenburg is een korps dat uit vrijwilligers bestaat. Dat betekent dat vrijwilligers de uitruk verzorgen. Al deze vrijwilligers staan 24/7 paraat voor het redden van mens en dier.

Onze vrijwilligers zijn mensen die naast hun eigen baan ook nog eens vrijwilliger zijn bij de Veiligheidsregio Hollands Midden, de organisatie waar onder andere kazerne Valkenburg onder valt.

  • Ploegchef: Hans van der Nagel
  • Contactpersoon werving: hans.vander.nagel@vrhm.nl
  • Oefenavond: Elke donderdag tussen 20.00 en 22.30 uur
Valkenburg
Torenvlietslaan 12
2235 SM Valkenburg
088-2465000

Andere brandweerlocaties in de buurt

Delen