Reeuwijk

RWK

De brandweer van Reeuwijk is een korps dat uit vrijwilligers bestaat. Dat betekent dat vrijwilligers de uitruk verzorgen. Al deze vrijwilligers staan 24/7 paraat voor het redden van mens en dier.

Onze vrijwilligers zijn mensen die naast hun eigen baan ook nog eens vrijwilliger zijn bij de Veiligheidsregio Hollands Midden, de organisatie waar onder andere kazerne Reeuwijk onder valt.

  • Ploegchef: Hans Verkleij
  • Contactpersoon werving: hans.verkleij@vrhm.nl
  • Oefenavond: Elke maandag tussen 19.30 en 22.00 uur
Reeuwijk
Raadhuisweg 47
2811 HT Reeuwijk
088-2465000

Andere brandweerlocaties in de buurt

Delen