Fryslân

De organisatie

Brandweer Fryslân heeft 65 brandweerkazernes. De meeste zijn bemenst door vrijwilligers, een aantal door een combinatie van beroepskrachten en vrijwilligers. In het werk maakt het geen verschil of je beroeps of vrijwilliger bent. Je hebt dezelfde kansen en doorgroeimogelijkheden. Het enige verschil is dat je als vrijwilliger niet voortdurend op de kazerne aanwezig bent, maar thuis of op het werk wordt opgepiept als er actie geboden is.

Woordvoerders

De piketpool van Brandweer Fryslân bestaat uit zes voorlichters. Met dit bevlogen team, bestaande uit (vrijwillige) brandweercollega’s, zijn we 24/7 beschikbaar bij (brand)incidenten in de provincie. We communiceren proactief, open en professioneel. Bijvoorbeeld via Twitter (@brandweerfrl), maar bij grotere incidenten ook op locatie.

Daarnaast spelen we een rol in de crisisstructuur van Veiligheidsregio Fryslân, waarin we in een GRIP1 situatie de rol van voorlichtingsfunctionaris in het CoPI overleg vervullen. Ons doel is om onze inwoners zo goed mogelijk te informeren over incidenten in onze provincie en zo onze bijdrage te leveren aan een (brand)veilig Fryslân.

Stel een vraag