Fryslân

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) – Brandweer Fryslân

Veiligheidsregio Fryslân hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als je zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kun je dit veilig aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD) (Nederlands: Gecoördineerde Melding van Kwetsbaarheden). Op deze manier kunnen wij beschermende maatregelen treffen.

De volledige CVD-verklaring vind je op de website van Veiligheidsregio Fryslân.

 

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box