Fryslân

Over regio Fryslân

Brandweer Fryslân is onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân. Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken de Friese gemeenten, Brandweer Fryslân, GGD Fryslân en andere partners samen aan brandweerzorg, publieke gezondheidszorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing. De brandweer richt zich op het voorkomen en beperken van brand, brandbestrijding, technische hulpverlening bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, incidenten met gevaarlijke stoffen, instortingsgevaar en storm- en waterschade. Bij Brandweer Fryslân werken bijna 1.400 mensen waaronder ongeveer 1.200 vrijwilligers.

Wij werken samen aan een veilig en gezond Fryslân. Kijk voor meer informatie op de website van Veiligheidsregio Fryslân.

Wil je meer weten over brandveiligheid bij jou thuis?

Bekijk dan onze pagina vol tips.

66 Kazernes
2 Vacatures
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box