Fryslân

Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat

Tot 2014 organiseerde elke gemeente in Fryslân haar eigen brandweerzorg. Met de regionalisering heeft Brandweer Fryslân, onderdeel van Veiligheidsregio Fryslân, op 1 januari 2014 alles overgenomen: de bevlogen collega’s, specialismen, kazernes en het materieel. De organisatie van de brandweerzorg ging zo van meerdere Friese Brandweerkorpsen naar één brandweerregio. Op 19 oktober 2017 is het dekkingsplan door het Friese bestuur vastgesteld; een toekomstbestendig fundament voor onze Friese brandweerzorg!’

In opdracht van alle Friese burgemeesters, die met hun gemeenten samen voor de brandweerzorg betalen, is het Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat gemaakt. In dit plan is met regionale bril gekeken hoe de brandweerzorg in Fryslân zo veilig, efficiënt en effectief mogelijk ingericht kan worden. We ontwikkelen ons op die manier van een historisch gegroeide naar een beredeneerde organisatie.

Samen Paraat

In het Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat is het uitgangspunt dat alle brandweermensen (bestaand uit beroeps en vrijwilligers), de kazernes en het materieel zo efficiënt mogelijk worden ingezet. In dit dekkingsplan staat waar kazernes het beste kunnen staan, welk materieel waar aanwezig moet zijn en hoeveel mensen beschikbaar moeten zijn in relatie tot de risico’s. Het materieel wordt zo over de provincie verdeeld, dat er overal snel hulp geboden kan worden. Een drukke binnenstad stelt uiteraard andere eisen dan een groot en waterrijk gebied. Daar waar veel mensen zijn of waar het risico groot is, zoals bij een ziekenhuis, moet de brandweer snel ter plaatse zijn.

Toekomstbestendig

Elke post van Brandweer Fryslân heeft toegevoegde waarde en speelt een belangrijke rol in het netwerk van posten die elkaar ondersteunen en versterken. Als sterk netwerk van posten in de uitgestrekte Friese provincie kan Brandweer Fryslân ook in de toekomst samen paraat blijven. Met dit concept Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat als uitgangspunt bieden we met meer dan 1200 betrokken en gepassioneerde brandweerlieden, zowel beroeps als vrijwilligers, duurzaam en optimaal hulp waar dat nodig is. En dát blijft de basis, voor nu en in de toekomst. Dat Brandweer Fryslân zich, 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per dag, inzet voor een veilig Fryslân.

 

Lees het uitgangspuntendocument voor het Dekkingsplan 2.0.

Lees het Dekkingsplan 2.0: Samen Paraat

Wilt u meer weten over het dekkingsplan 2.0? Neem dan contact op met Brandweer Fryslân via: dekkingsplan2.0@vrfryslan.nl

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box