Deel je ervaringen met NL-Alert bij de brand in Munnekezijl

  • Munnekezijl
  • 16 september 2019

Heb je op vrijdag 13 en zaterdag 14 september 2019 één of meerdere NL-Alert berichten ontvangen vanwege de brand in Munnekezijl? Dan zijn wij benieuwd naar jouw mening over de NL-Alert berichten die je hebt ontvangen.

Je kunt deelnemen aan de online enquête door op deze link te klikken. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Verzonden NL-Alerts

Vanwege de brand in Munnekezijl is op 13 september onderstaande NL-Alert verzonden. Op het kaartje is te zien voor welk gebied het NL-Alert bericht gold (de blauwe cirkel).

Op 14 september is een tweede NL-Alert bericht verzonden. Op het kaartje is te zien voor welk gebied het NL-Alert bericht gold (de blauwe driehoek).

Het onderzoek

Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de ervaringen ten aanzien van NL-Alert, zodat we de berichtgeving kunnen verbeteren. Het onderzoek heeft een looptijd van een jaar en wordt uitgevoerd door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV). De resultaten worden te zijner tijd gepubliceerd op de website van het IFV.

Meer weten?

Heb je vragen over het onderzoek? Neem dan contact op met het IFV via crisisbeheersing@ifv.nl  

Delen