De helden van Beetsterzwaag

  • Beetsterzwaag
  • 11 mei 2017

Wat is de kracht van het dorp Beetsterzwaag? De vrijwillige brandweer natuurlijk!

Vier communicatiestudenten van de NHL Hogeschool maakten een prachtig portret over de helden van Beetsterzwaag, een team van dertien brandweermannen en een brandweervrouw. In het filmpje is niet alleen te zien hoe goed dit team samenwerkt wanneer de pieper gaat, maar vertellen drie van de ploegleden ook wat ze in hun dagelijks leven doen.  

Première

Op de vraag waarom de communicatiestudenten de vrijwillige brandweer centraal hebben gezet in hun film, antwoordt een van hen: “Zelf kom ik uit Beetsterzwaag en alle sleutelfiguren van het dorp zitten ook bij de vrijwillige brandweer. Verder zijn ze toch wel de helden van het dorp, als er iets ergs gebeurt, zijn zij er altijd. Zo zijn we bij de vrijwillige brandweer gekomen, waar we ook met open armen werden ontvangen. Zij hebben ons aan alle kanten meegeholpen en een van de leden van de vrijwillige brandweer was er zelfs op de première avond.”  

Doarpskrêft

150 NHL studenten zijn op zoek gegaan naar de kracht van Friese dorpen tijdens een projectweek van de opleiding Communicatie. Zij maakten 25 films over kleine dorpen in Fryslân. De studenten hadden maar drie dagen om de film te produceren: een dag voor het schrijven van het script, een dag voor het filmen en een dag voor het afmonteren. Dat maakt het professionele resultaat nog indrukwekkender!

Delen