Belevingsonderzoek Brandweer Nederland

  • Leeuwarden
  • 19 oktober 2017

Eind mei heeft Brandweer Nederland een belevingsonderzoek gehouden onder alle repressieve brandweermensen. Aan de hand van een uitgebreide vragenlijst is gevraagd hoe zij het werk beleven. De antwoorden zijn verwerkt in een landelijke en een regionale rapportage, waarin de belangrijkste resultaten uit het onderzoek staan vermeld.

Friese beeld

Met de (landelijke) uitkomsten gaat de brandweer aan de slag. Het algemene beeld is dat we als Brandweer Fryslân bovengemiddeld scoren, maar dat er ook zaken zijn waar we extra aandacht aan moeten besteden. Uit het onderzoek blijkt dat Brandweer Fryslân gemiddeld een 6,7 krijgt als gevraagd wordt naar de tevredenheid over de organisatie (tegenover een landelijk cijfer van 6,2). Waar het gaat om tevredenheid van het werk sluit de daarvoor gegeven 7,3 precies aan bij het landelijke gemiddelde.

Visie en ontwikkelingen

Bij de vraag of Brandweer Fryslân zich in de goede richting ontwikkelt, geeft 70% aan dat het geval is (ten opzichte van het landelijke gemiddelde van 50%). Verder geven de respondenten aan dat 78% zich herkent in de visie van Brandweer Fryslân (landelijk ligt dit percentage op 63). Bij de Friese Brandweer herkennen de meeste respondenten zich in de stelling dat de bezetting op hun kazerne op orde is: de 77% die Fryslân hier scoort, is het hoogste percentage in Nederland.

Belevingsonderzoek

Brandweer Nederland voerde het landelijk belevingsonderzoek dit jaar voor het eerst uit. De brandweer neemt de beleving van alle brandweermensen serieus. De resultaten zijn belangrijk. Met deze uitkomsten blijven we in gesprek. Zo blijven we samen werken aan concrete stappen om te verbeteren.

Lees voor meer informatie het bericht van Brandweer Nederland

Delen