Brandweer Brabant-Noord stopt op 1 januari 2026 met gebruik van sleutelkluizen

01 maart 2024
Door regio: Brabant-Noord

Bij een brand of ander incident moet de brandweer zo snel als mogelijk toegang krijgen tot een gebouw om te blussen en/of hulp te gaan verlenen. Op dit moment maakt de brandweer daarvoor gebruik van zogenoemde sleutelbuizen (-kluizen). Een sleutelbuis is een kluis met daarin de toegangssleutel aan de buitenkant van een gebouw.

Brandweer Brabant-Noord maakt voor het binnentreden van gebouwen en terreinen vanaf 1 januari 2026 geen gebruik meer van het brandweersleutelsysteem. Hiermee volgen wij de richtlijn op van Brandweer Nederland: de verantwoordelijkheid voor toetreding tot gebouwen en terreinen ligt bij de eigenaar.

Wat betekent dit?

Als hulp van de brandweer nodig is dan komen we natuurlijk zo spoedig mogelijk. Maar vanaf 1 januari 2026 kunnen wij dus niet meer met een sleutel binnenkomen. Dit betekent dat een gebouweigenaar of -beheerder zelf maatregelen moet nemen. Natuurlijk kijken wij samen met jou naar een oplossing, zo werken we samen aan veiligheid.

Mogelijke oplossingen zijn:

 • Automatische ontsluiting door de brandmeldinstallatie
 • Elektronische ontsluiting op afstand
 • Persoonlijke opvang in geval van 24-uurs bewaking

De wijze waarop een gebouweigenaar of -beheerder toetreding tot een pand regelt bepaalt deze zelf. Een (brand)beveiligings- of installatiebedrijf kan meedenken over de mogelijkheden die er zijn. Voor advies kan ook contact opgenomen worden met Brandweer Brabant-Noord via: preparatie@vrbn.nl. Daarnaast moet een check worden gedaan of het Programma van Eisen van de brandmeldinstallatie moet worden aangepast.

Heeft het gebouw een verplichte rechtstreekse doormelding via het Openbaar Meldsysteem (OMS) naar de Meldkamer brandweer Oost-Brabant?

Dan ben je verplicht om ervoor te zorgen dat de brandweer bij een melding op een andere manier toegang krijgt tot het gebouw. Ligt het gebouw binnen een afgesloten terrein dan moet ook de toegang tot het terrein open gestuurd worden. Betrek ons actief bij het bepalen van het systeem dat het best bij jou en het gebouw past.

Heeft het gebouw geen verplichte rechtstreekse doormelding of geen rechtstreekse doormelding via het Openbaar Meldsysteem (OMS) naar de Meldkamer brandweer Oost-Brabant?

Dan is een nieuw toetredingssysteem niet verplicht. Wil je toch in een toegangssysteem voorzien? Stem de wijze van toetreding vooraf met ons af, voordat je een nieuw systeem aanschaft.

Toegang tot pand niet geregeld?

Als de brandweer nodig is bij een incident, maar de toegang tot een pand nog niet geregeld is, kan de brandweer niet meer zelf binnenkomen. De brandweer zal proberen in te schatten of er iets aan de hand is. Als er na deze inschatting geen indicatie is van een daadwerkelijke brand, dan laten we het pand voor wat het is. Is er twijfel of lijkt er iets aan de hand dan zal er een toegang geforceerd worden om toch hulp te kunnen bieden en/of een brand te kunnen bestrijden.

Heb je nu een sleutelbuis of -kluis? Maak deze dan leeg of laat deze leegmaken door de brandweer.

Vragen over sleutelkluizen?

Heb je nog vragen hierover, bekijk de veelgestelde vragen hieronder of neem contact op met de afdeling Preparatie van Brandweer Brabant-Noord via mail: preparatie@vrbn.nl.

Veelgestelde vragen over sleutelkluizen in Brabant-Noord

 • Per wanneer gebruikt Brandweer Brabant-Noord geen sleutelkluizen meer?

  Vanaf 1 januari 2026.

  Was deze informatie nuttig?
 • Waarom gebruikt de brandweer geen sleutelkluizen meer?

  Op advies van Brandweer Nederland. Daarvoor zijn een aantal redenen:

  • Het systeem is verouderd, maar belangrijker, de veiligheid kan niet meer worden gegarandeerd. De certificaten van deze systemen verlopen, wat betekent dat iedereen de sleutels zou kunnen laten bijmaken. De vindingrijkheid van inbrekers is vooruitgegaan, zij vinden telkens nieuwe methodes om in te breken. Het huidige sleutelkluizen, -buizensysteem is hier onvoldoende tegen bestand.
  • In veel gevallen heeft momenteel alleen de brandweer toegang tot de sleutelkluizen. Hierdoor kunnen gebouweigenaren en -gebruikers het beheer en onderhoud niet zelfstandig uitvoeren.
  • Door de komst van de landelijke meldkamerorganisatie ontstaat steeds meer noodzaak voor het uniformeren van automatische meldingen.
  • De brandweer is geregionaliseerd en rukt over de gemeentegrens uit naar het dichtstbijzijnde adres. Hierdoor heeft de brandweer te maken met meerdere verschillende sleuteltypen binnen de eigen regio.
  • Een sleutelbuis, – kluis vertraagd de uitruk omdat niet alle blusvoertuigen zijn voorzien van alle sleutels
  • Het beheren en tevens bewaken van verschillende generale hoofdsleutels op diverse voertuigen van de brandweer in de regio is organisatorisch en technisch een uitdaging.
  • Ook zijn er inmiddels voldoende goede alternatieven.
  Was deze informatie nuttig?
 • Waar kunnen bedrijven terecht voor advies?

  Een (brand)beveiligings- of installatiebedrijf kan meedenken over de mogelijkheden die er zijn. Zij kunnen ook het Programma van Eisen aanpassen. Voor advies kan ook contact opgenomen worden met de afdeling Risicobeheersing van Brandweer Brabant-Noord via: risicobeheersing@vrbn.nl

  Was deze informatie nuttig?
 • Wat zijn alternatieven voor de sleutelkluis?

  • Automatische ontsluiting door de brandmeldinstallatie
  • Elektronische ontsluiting op afstand
  • Persoonlijke opvang in geval van 24-uurs bewaking
  Was deze informatie nuttig?
 • Wat zijn de gevolgen bij de overstap naar automatische ontgrendeling van de brandweeringang?

  Wanneer wordt gekozen voor automatische ontgrendeling van de brandweeringang via de brandmeldinstallatie dient u contact op te nemen met uw brandbeveiligingsbedrijf. Samen met dit bedrijf gaat u kijken naar een geschikte ingang voor de ontgrendeling en het koppelen van deze ingang aan uw brandmeldinstallatie. Deze ingang wordt dan automatisch ontsloten bij een brandmelding. Het installatiebedrijf verzorgt dan ook de hercertificering van de brandmeldinstallatie.

  U dient de gekozen oplossing en ingangsdatum bij de brandweer te melden. Deze informatie wordt verwerkt in de brandweersystemen. Zo weten wij bij een melding hoe we toegang kunnen krijgen. Wanneer uw pand of gebouw ook beschikt over terreintoetreding dient ook deze te worden ontsloten.

  Was deze informatie nuttig?
 • Wat zijn de gevolgen van een overstap naar het op afstand ontgrendelen van deuren door een sleutelhouder of particuliere alarmcentrale (PAC)?

  Als u kiest voor het op afstand ontgrendelen van de brandweeringang via een sleutelhouder of PAC dan dient u contact op te nemen met uw brandbeveiligingsbedrijf en/of PAC. Samen met dit bedrijf regelt u dit in om zo de ontgrendeling op afstand te realiseren. De gekozen oplossing en ingangsdatum dient u bij de brandweer te melden. Deze informatie wordt verwerkt in de brandweersystemen. Zo weten wij bij een melding hoe we toegang kunnen krijgen. Wanneer uw pand of gebouw ook beschikt over terreintoetreding dient ook deze te worden ontsloten.

  Was deze informatie nuttig?
 • Wat zijn de gevolgen bij de overstap naar een 24-uurs bewaking door een sleutelhouder?

  Als u kiest voor toetreding via een sleutelhouder dient er iemand fysiek en 24 uur per dag in uw pand/gebouw aanwezig te zijn. Deze persoon kan bij een brandmelding de aangewezen brandweeringang ontsluiten. Het openzetten en –houden van de deur tot aankomst van de brandweer is daarbij voldoende. De gekozen oplossing en ingangsdatum dient u bij de brandweer te melden. Deze informatie wordt verwerkt in de brandweersystemen. Zo weten wij bij een melding hoe we toegang kunnen krijgen. Wanneer uw pand of gebouw ook beschikt over terreintoetreding dient ook deze te worden ontsloten.

  Was deze informatie nuttig?
 • Wat doet de brandweer bij een melding bij een bedrijf of instelling met een verplichte doormelding die geen maatregelen hebben genomen of waarbij het toegangssysteem niet functioneert zoals bedoeld?

  De brandweer probeert in geval van een alarmering vast te stellen of er iets aan de hand is. Als dat niet zo lijkt te zijn en na een wachttijd zal de brandweer vertrekken. Als niet vastgesteld kan worden dat er niets aan de hand is zal de brandweer zich toegang verschaffen tot het gebouw of terrein door ergens iets te forceren. Let op: De eventuele schade die hierbij kan ontstaan is dan voor uw eigen rekening.

  De eigenaar/gebruiker van het pand wordt door ons benaderd met het verzoek om z.s.m. een functionerend systeem aan te brengen of het gebrek te herstellen. Hierbij wordt een termijn waarbinnen de correctieve actie afgerond moet zijn afgesproken.
  Indien niet aan de afspraak voldaan wordt zal het bevoegd gezag gevraagd worden om handhavend op treden.

  Was deze informatie nuttig?
 • Wat gebeurt er met het huidige sleutelbuis- of kluissysteem van uw gebouw?

  De inhoud van het huidige sleutelbuis- of sleutelkluissysteem blijft uw eigendom. U mag deze zelf ontmantelen zodra u een nieuw toetredingssysteem heeft ingeregeld en ons hierover heeft geïnformeerd. Als u het sleutelsysteem niet zelf kan openen, mag u daarover met ons contact opnemen. Een van onze medewerkers komt dan het sleutelsysteem bij u openen. Daarna kunt u naar eigen wens de sleutelbuis of -kluis verwijderen.

  Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box