IJsselland

Onze organisatie

Brandweer IJsselland bestaat uit 35 brandweerposten, verspreid over de elf gemeenten van onze regio. Iedere brandweerpost heeft in ieder geval één brandweervoertuig dat 24/7 klaar staat voor brandbestrijding en hulpverlening. Aanvullend materieel, zoals boten, natuurbrandbestrijdingsvoertuigen, hoogwerkers en watertankwagens zijn verdeeld over de posten op basis van de risico’s in het gebied, organisatorische mogelijkheden en geografische ligging. Zo kunnen we voor ieder incident maatwerk leveren en efficiënt samenwerken als het nodig is.

Onze medewerkers

Brandweer IJsselland heeft medewerkers in beroepsdienst en vrijwilligers. In Zwolle en Deventer hebben we voornamelijk beroepsmedewerkers in 24-uursverband. Zij verrichten ook veel hulpverleningstaken. In de andere brandweerposten staan vrijwillige brandweermedewerkers paraat, met verschillen in het aantal hulpverleningstaken. Brandweer IJsselland heeft circa duizend brandweermannen- en vrouwen. Dit is inclusief operationeel leidinggevenden die beschikbaarheidsdiensten draaien en opgeroepen worden als hun inzet nodig is.

Onze toekomst

Aan de brandweer worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld. Dit heeft gevolgen voor de belasting van de medewerkers, maar ook voor de kosten. Daarnaast zijn er maatschappelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor de organisatie van de brandweer in de toekomst. Het begrip vrijwilliger bij de brandweer in de huidige vorm is een belangrijk onderwerp van gesprek. We spreken steeds meer van een betaalde bijbaan met een parttime aanstelling. De ontwikkelingen binnen de brandweer vragen om een organisatie die daarop aansluit. Kwalitatief goede brandweerzorg voor onze burgers en flexibiliteit – in zowel vormen van uitrukken naar een melding als aanstellingsvormen van medewerkers – zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box