Voorschoten

VSN

De brandweer van Voorschoten is een korps dat uit vrijwilligers bestaat. Dat betekent dat vrijwilligers de uitruk verzorgen. Al deze vrijwilligers staan 24/7 paraat voor het redden van mens en dier.

Onze vrijwilligers zijn mensen die naast hun eigen baan ook nog eens vrijwilliger zijn bij de Veiligheidsregio Hollands Midden, de organisatie waar onder andere kazerne Voorschoten onder valt.

  • Ploegchef: Nico Guijt
  • Contactpersoon werving: nico.guijt@vrhm.nl
  • Oefenavond: Elke dinsdag tussen 19.30 en 22.00 uur
Voorschoten
Burgemeester Van der Haarplein 1
2251 CT Voorschoten
088-2465000
Geen spoed wel brandweer? Bel 0900-0904. Bij levensbedreigende situaties of twijfel? Bel altijd 112

Volg ons

Andere brandweerlocaties in de buurt

Delen