Vergoeding

Een vrije instroom vrijwilliger krijgt vergoedingen conform de vergoedingentabel voor vrijwilligers. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de werkzaamheden en de functie. Als vrijwilliger start je als aspirant-brandwacht. Brandweer Haaglanden biedt diverse mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. In de onderstaande tabel staan de bedragen zoals die gelden per 1 januari 2020.   

Tabel vergoedingen vrijwilliger:

 


Jaarvergoeding
 

 

Uurbedrag voor
oefening en
cursussen e.d.

 

Uurbedrag voor
brandbestrijding
en hulpverlening

 

Uurbedrag voor
langdurige
aanwezigheid

Aspirant manschap   € 364,00 € 11,28 € 21,09 € 14,05
Manschap categorie 2 € 364,00 € 12,95 € 24,36 € 16,23

Delen