Grensoverschrijdend bijstandsplan

Presentatie grensoverschrijdend bijstandsplan

  • Ter Apel
  • 23 maart 2017

Op woensdag 15 maart hebben we in het Klooster Ter Apel een grensoverschrijdend bijstandsplan gepresenteerd, zoals dat is vastgesteld tussen de Duitse overheden de Kreisen Leer en Emsland, Veiligheidsregio Drenthe en Veiligheidsregio Groningen.

Het plan gaat over het delen van informatie, het afstemmen en het daadwerkelijk samenwerken met elkaar tijdens een groot incident. Het beschrijft uitgangspunten die gelden bij het uitlenen van personeel en materieel en de concrete werkwijze.

Aan de hand van vier scenario’s (natuurbrand, brand chemiepark, gifwolk chemiepark, grootschalig auto-ongeluk) is uitgewerkt hoe die verschillende stadia van samenwerken dan praktisch uitpakken. Onder andere komen aan de orde: de plek van het gezag, externe communicatie en het laten functioneren van een ‘zaakwaarnemer’ over de grens die de bijstandseenheden daar bijstaat.

Het plan is tot stand gekomen door samenwerking tussen de vier partijen onder leiding van Bertruke Wein en Rob Willems van de Radboud Universiteit en – aan Duitse zijde – Sven Robertz consulting. De Eems Dollard Regio verleende een subsidie om deze samenwerking tot stand te brengen.

Er zijn plannen om de planvorming verder uit te dragen naar de Kreis Aurich en de Kreisfreie Stadt Emden.

Delen