Winschoten en Veendam maken het water-ereteken

Herdenking omgekomen brandweer collega’s

  • Veendam en Winschoten
  • 17 juni 2017

Iedere derde zaterdag in juni herdenken we landelijk onze omgekomen brandweercollega’s. Tijdens de herdenking staan we stil bij de moed en daadkracht van onze collega’s die omkwamen tijdens de uitoefening van ons vak.

In Arnhem vond de landelijke herdenking plaats bij het Nationaal Brandweermonument. Ook ook in onze regio herdenken wij onze omgekomen collega’s. Op veel kazernes ging de vlag halfstok. De collega's van de posten Veendam en Winschoten hebben het water-ereteken gemaakt. Veendam al voor het derde jaar en Winschoten (ook namens de posten Bad Nieuweschans, Finsterwolde en Scheemda) dit jaar voor het eerst.

 

Waarom herdenken wij
Voor de brandweer is het herdenken van omgekomen collega's belangrijk. Het overlijden van collega's tijdens de uitoefening van ons vak maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder risico's is. De jaarlijkse herdenking biedt nabestaanden en (oud-)brandweermensen de gelegenheid om samen de pijn rond het verlies te delen en te verwerken. We staan op deze dag ook stil bij het feit dat brandweermensen 24/7 klaar staan voor de samenleving. Soms zelfs met gevaar voor eigen leven. Daarom herdenken wij.

Delen