Brabant-Zuidoost

Organisatie Brabant-Zuidoost

Brandweer Brabant-Zuidoost is onderdeel van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. We werken samen met 21 gemeenten, onze netwerkpartners en bedrijven om de veiligheid in de regio te vergroten. Dit doen we voor de ongeveer 750.000 inwoners en alle bezoekers van de regio Zuidoost-Brabant.

We hebben verschillende locaties in de regio Zuidoost-Brabant: kantoren, brandweerposten en een regionaal opleidingscentrum (ROC) in Waalre. Ook is Brandweer Brabant-Zuidoost 24 uur per dag, 7 dagen in de week operationeel op en vanaf de campus van de TU/e. Meldkamer Oost-Brabant ligt in Den Bosch.

Hoe zorgen wij voor veiligheid?

Ons werk bestaat uit 2 onderdelen.

Allereerst werken we aan het veiliger maken van de leefomgeving. We proberen incidenten, ongevallen en branden te voorkomen. Bijvoorbeeld wanneer er plannen gemaakt worden voor een nieuwe woonwijk, een groot bedrijf of een zorgcomplex. Dan denken we mee over de veiligheid. Zijn alle woningen snel te bereiken? Komt de wijk in de buurt van een industriegebied te liggen? Vindt er vervoer van gevaarlijke stoffen plaats? Wij adviseren bij de invulling van de bouwprojecten. Daarbij kijken we vooruit: welke gevolgen kan de situatie ter plekke hebben?

Gaat het toch mis? Dan staat de brandweer dag en nacht paraat om bij een brand of een ongeluk professionele hulp te bieden. We zijn er voor het redden van mens en dier. En om leed en schade zoveel mogelijk te beperken. We doen dit vanuit 36 brandweerposten verdeeld over de hele regio.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box