Lintje voor oud-vrijwillige brandweerman Flip Goede

  • Oostzaan
  • 11 april 2017

Een grote verrassing maandagavond 10 april voor oud-vrijwillige brandweerman Flip Goede uit Oostzaan. De officiële overdracht van de boot was de aanleiding om Flip Goede naar de post Oostzaan te lokken. Voordat de burgemeester Rob Meerhof het woord overnam van de gebiedscommandant Peter Heere, werd de familie van Flip Goede, de ruimte binnengelaten. Voor Flip Goede was dit een verrassing. De burgemeester speldde hem het lintje op onder toeziend oog van zijn familie. Flip is nu lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Flip Goede was van 2 mei 1988 tot 1 juni 2016 lid van de vrijwillige brandweer Oostzaan. Hij heeft zich jarenlang op allerlei manieren ingezet voor de brandweer. Zo is Flip Goede onder andere vele jaren kaderlid geweest binnen de brandweer. Hij zat en zit in vele commissies, zoals het organiseren van open dagen binnen post Oostzaan. Flip Goede was ook meer dan 20 jaar bestuurslid van de vereniging Vrijwillige Brandweer Oostzaan. Al 20 jaar organiseert hij het sinterklaasfeest voor de kinderen van de brandweerleden van Oostzaan.

Delen