Grotere kans op natuurbrand, wees extra alert.

 • Venlo
 • 18 april 2019

Het is al een langere tijd droog in onze regio en dat betekent dat er een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand is. De brandweer is daarom extra alert en roept natuurbeheerders, terreineigenaren en inwoners op een brand snel te melden via 112.

Gezien de waarden van de meetstations, de droogte en de verwachte hogere temperaturen voor de komende dagen is besloten over te gaan naar fase 2 ‘extra alert’. Een natuurbrand kan zich in deze droge periode zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen en uitbreiden. De brandweer is extra alert. In geval van een natuurbrand rukt de brandweer met extra materieel en mankracht uit. Tijdens deze alerte fase kan men natuurlijk nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, meld een brand direct via 112.

Tijdens fase 2 ‘extra alert’ geldt in veel gevallen de ontheffing op stookverboden niet meer. De vergunninghouder dient de vergunning hierop na te zien.

Meer informatie over fase 2 ‘extra alert’ en natuurbrand staat op www.natuurbrandrisico.nl .

Waar moet ik op letten als het erg droog is in de natuur?

 • In natuurgebieden mag je geen open vuur stoken. Ook vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan, net als in de natuur koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten.
 • Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing voor stookverboden niet meer geldig is; zie de voorwaarden van de ontheffing of neem hierover contact op met de verlenende instantie (gemeente of provincie).
 • Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door foto's of filmpjes te maken en onthoud de locatie, persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als je een situatie niet vertrouwt.
 • Hou op je verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
  Denk eraan, dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon.
 • Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer je auto (met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.
 • Neem eventueel een topografische kaart/GPS/wandel App mee als je op stap gaat.

Wat kun je doen als er een natuurbrand is?

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om op een veilige plek te komen.
 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven.
 • Weet je zelf de exacte locatie niet? Geen probleem! Met jouw hulp en toestemming kan de meldkamer zien waar je bent. Daarvoor gebruiken ze de 'locatie' van je smartphone.

 

Delen