Brandweerregio's helpen 'elkaar uit de brand'

  • Venlo
  • 02 november 2017

Als goede buur helpen Brandweer Limburg-Noord en Brandweer Brabant-Noord elkaar om het tijdelijke tekort aan Officieren van Dienst op te vangen. Vanaf oktober draaien de brandweerofficieren van Limburg-Noord uit de regio Venray mee in het rooster van Brabant-Noord ter versterking van het district Land van Cuijk. Indien nodig worden zij ingezet in een gedeelte van de gemeenten Sint Anthonis en Boxmeer. Zo blijft de veiligheid van onze burgers gewaarborgd. Twee nieuwe Officieren van Dienst in regio Brabant-Noord worden nu opgeleiden zijn na de zomer van 2018 klaar om ingezet te worden.

Afspraken

De Officier van Dienst (OvD) geeft leiding aan de brandweereenheden bij een incident. Dit gebeurt bij incidenten als bijvoorbeeld meer dan één blusvoertuig of redvoertuig nodig is. OvD-en hebben landelijk dezelfde opleiding, daarom is het mogelijk om over regiogrenzen heen te werken. Daarnaast zijn de collega’s geschoold in de procedures van Brandweer Brabant-Noord en beschikken zij over een tablet op het OvD-voertuig om te kunnen beschikken over operationele informatie. Om de kwaliteit van het brandweeroptreden te borgen zijn goede afspraken gemaakt. Procedures en inzetvoorstellen zijn vergeleken en er zijn afspraken gemaakt over de communicatie. Bijvoorbeeld over het alarmeren van de OvD-en via de meldkamer.

Tijdelijkheid

De samenwerking tussen Brabant-Noord en Limburg-Noord duurt voorlopig één jaar en wordt in die periode regelmatig geëvalueerd. Naast het uithelpen van een buurregio met het primaire doel tijdelijke aanvulling van het piket, biedt deze samenwerking ook de kans om ervaring op te doen in interregionale uitwisseling. Dat geeft de regio’s meer mogelijkheden en flexibiliteit bij het inroosteren van personeel. Bovendien maakt samenwerking tussen brandweerregio’s het mogelijk om het sneller de juiste man op de juiste plek te krijgen.  

Kevin Wolters, manager afdeling Incidentbestrijding, geeft aan: “Brandweer Brabant-Noord zit door onvoorziene omstandigheden met een tijdelijk tekort aan enkele OvD-en. Het is dan niet meer dan logisch dat je over de grenzen elkaar helpt waar mogelijk. Voor onze OvD-en is het een mooie gelegenheid om extra verzorgingsgebiedskennis op te doen die wellicht bij grotere incidenten, waar we elkaar sowieso helpen, van pas kan komen. Daarnaast zou ik het prettig vinden dat andere regio’s Veiligheidsregio Limburg Noord ook helpen als wij eens door onvoorziene omstandigheden een probleem hebben wat we niet meteen zelf kunnen oplossen.”

“Dit is een mooi voorbeeld van burenhulp”, volgens Carolien Angevaren, sectorhoofd Incidentbestrijding Brandweer Brabant-Noord. “Daarnaast zijn de ervaringen die we met deze vorm van samenwerken gaan opdoen prima input om interregionale samenwerkingen verder te verkennen. Als het om de snelste hulp voor de burger gaat moeten regiogrenzen er eigenlijk niet toe doen.”

Delen