De organisatie

Flevoland, water en de brandweer zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De waterrijke regio Flevoland bestaat uit zes gemeenten en iedere gemeente heeft hierin zijn eigen brandweerpost(en)/kazerne(s). De zes gemeenten in Flevoland vormen sinds 1 juli 2009 een regionaal brandweerkorps: Brandweer Flevoland.

Toekomstbestendig
Brandweer Flevoland bevindt zich in een nieuwe fase die zich het best laat omschrijven als toekomstbestendig organiseren, waarbij de brandweer streeft naar goede dienstverlening tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Om zowel de (betere) resultaten als de bezuinigingstaakstelling te realiseren wordt gewerkt aan verschillende programma’s met als gezamenlijk doel een kwaliteitsslag te maken en de organisatie compacter en slagvaardiger te organiseren. De kernwaarden van Brandweer Flevoland blijven: behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en betrokken.

Kerntaken
De brandweer focust zich op haar kerntaken in de risico-, crisisbeheersing en brandweerzorg. Ze richt zich op snelle en adequate hulpverlening en focust op het verbeteren van de paraatheid en de opkomsttijden. Daarbij wordt risicogericht gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven. De komende periode (2015-2018) gaat de brandweer de organisatie van de brandveiligheidstaken herijken. Enerzijds omdat deze versnipperd zijn over verschillende organisaties, anderzijds door de nieuwe Omgevingswet.

Crisisbeheersing
De brandweer speelt een hoofdrol in de crisisbeheersing en in de te ontwikkelen crisisorganisatie. De brandweer wil op een effectieve en efficiënte wijze invulling geven aan de lokale (brand)veiligheidsbehoefte. Meer risicogericht sturen op activiteiten die voor de (Flevolandse) samenleving in relatie tot de kosten het hoogste rendement opleveren. Ook wil de brandweer invulling blijven geven aan haar (lokale) maatschappelijke toegevoegde waarde, verantwoordelijkheid en betrokkenheid door samen te werken met maatschappelijke organisaties en onderwijs.

Vakmanschap
De kracht van vakmanschap is eigenaarschap, delen van ervaringen en differentiatie. Inzet van de juiste mensen op de juiste plekken draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, trots op het vak en groei van kennis en kunde in de organisatie. Talent- en leiderschapsontwikkeling zijn blijvende thema’s. Met de visie Brandweer over morgen heeft de brandweer (landelijk) belangrijke stappen gezet op het thema innovatie. 

"Brandweer Flevoland gaat de uitdaging aan om medewerkers ruimte te geven om te durven en te doen waarbij waarden en normen op het gebied van veiligheid gewaarborgd blijven"

Echte helden

Het liedje Echte Helden geeft aan waar Brandweer Flevoland voor staat en gaat over de trots en de passie die de brandweermensen -in alle mogelijke functies- voor hun vak hebben.

Echte helden.jpg

Delen