Flevoland

Omgevingswet

Door de twee veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek is de ‘Visie Veilige Leefomgeving en Omgevingswet’ opgesteld. Hierin vertellen Gooi en Vechtstreek en Flevoland waar ze voor staan, wat ze verstaan onder een veilige leefomgeving en hoe ze gemeenten kunnen helpen dit thema een plek te geven in de omgevingsvisie.

Deze visie is in eerste instantie bedoeld voor ambtenaren die bezig zijn met de Omgevingswet bij gemeenten/provincies in de regio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland. Het is een helder document geworden voor ‘bevoegde gezagen en ketenpartners, met een aantal handige ‘praatplaten’ die op een beeldende en toegankelijke manier de link laten zien tussen maatschappelijke opgave en het thema veilige leefomgeving.

In de visie wordt ook ingezoomd op een zestal maatschappelijke thema’s. Dit zijn bekende thema’s – zoals externe veiligheid en evenementen – en nieuwe thema’s zoals energietransitie, klimaat en verdicht wonen. Door middel van praatplaten wordt ingezoomd op de raakvlakken tussen deze maatschappelijke opgave en het thema veilige leefomgeving. De genoemde onderwerpen zijn thema’s die de Veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland regelmatig tegenkomen in de context van de omgevingsvisie. Natuurlijk zijn er nog meerdere thema’s waar een veilige leefomgeving raakvlakken mee heeft, bijvoorbeeld wonen en mobiliteit.

Download de Visie van de Veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek.

De visie van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek is mede tot stand gekomen naar voorbeeld van Veiligheidsregio Utrecht.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box