Flevoland

De organisatie

Brandweer Flevoland bevindt zich in een nieuwe fase die zich het best laat omschrijven als toekomstbestendig organiseren, waarbij de brandweer streeft naar goede dienstverlening tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten. Om zowel de (betere) resultaten als de bezuinigingstaakstelling te realiseren wordt gewerkt aan verschillende programma’s met als gezamenlijk doel een kwaliteitsslag te maken en de organisatie compacter en slagvaardiger te organiseren. De kernwaarden van Brandweer Flevoland blijven: behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en betrokken.

Kerntaken

De brandweer focust zich op haar kerntaken in de risico-, crisisbeheersing en brandweerzorg. Ze richt zich op snelle en adequate hulpverlening en focust op het verbeteren van de paraatheid en de opkomsttijden. Daarbij wordt risicogericht gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven. De komende periode (2015-2018) gaat de brandweer de organisatie van de brandveiligheidstaken herijken. Enerzijds omdat deze versnipperd zijn over verschillende organisaties, anderzijds door de nieuwe Omgevingswet.

Crisisbeheersing

De brandweer speelt een hoofdrol in de crisisbeheersing en in de te ontwikkelen crisisorganisatie. De brandweer wil op een effectieve en efficiënte wijze invulling geven aan de lokale (brand)veiligheidsbehoefte. Meer risicogericht sturen op activiteiten die voor de (Flevolandse) samenleving in relatie tot de kosten het hoogste rendement opleveren. Ook wil de brandweer invulling blijven geven aan haar (lokale) maatschappelijke toegevoegde waarde, verantwoordelijkheid en betrokkenheid door samen te werken met maatschappelijke organisaties en onderwijs.

Vakmanschap

De kracht van vakmanschap is eigenaarschap, delen van ervaringen en differentiatie. Inzet van de juiste mensen op de juiste plekken draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, trots op het vak en groei van kennis en kunde in de organisatie. Talent- en leiderschapsontwikkeling zijn blijvende thema’s. Met de visie Brandweer over morgen heeft de brandweer (landelijk) belangrijke stappen gezet op het thema innovatie.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box