Vroeg signaleren met brandmeldinstallaties

Een brandmeldinstallatie is essentieel: het kan een brand in een vroeg stadium opsporen, en lokaliseren wat snel ingrijpen mogelijk maakt. Hierdoor worden de personen in een gebouw op tijd gealarmeerd en is het mogelijk om hen op tijd te evacueren. Hierna kan de bestrijding van de brand beginnen.

Certificering

Om zeker te zijn van de kwaliteit van de brandmeldinstallatie, moet deze voldoen aan de norm NEN 2535. Van sommige brandmeldinstallaties wordt verwacht dat deze door een onafhankelijke instelling wordt geïnspecteerd. Dit gebeurt op basis van het CCV ‘Inspectieschema Brandmeldinstallaties’ en alleen als het Bouwbesluit dit voor het bouwwerk verplicht stelt. Nadat een installatie is gecertificeerd dient dit certificaat periodiek (vaak elk jaar) verlengd te worden. Meer informatie over certificatieschema's vind je bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Normen voor brandmeldinstallaties

Uitgangspunt voor alle partijen vormt de norm NEN 2535 "Brandveiligheid van gebouwen; Brandmeldinstallaties; Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen". In de NEN 2535 staan de technische eisen waar de installatie aan moet voldoen. Bijvoorbeeld het aantal rookmelders in een ruimte of de montagehoogte van een handmelder. Bovendien verwijst de norm naar de Europese NEN-EN 54 serie normen. Hier staan kwaliteitseisen van de verschillende componenten in vermeld. Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerp leg je vast, bijvoorbeeld in een Programma van Eisen (PvE). Deze moet door de eisende partij, bevoegd gezag (gemeente/ omgevingsdienst), eigenaar en/of verzekeraar, worden ondertekend. De NEN 2535 geeft een voorbeeld van zo'n PvE.

Beheer van brandmeldinstallaties

Om een brandmeldinstallatie in goede conditie te houden, is onderhoud en beheer, zoals vastgelegd in de norm voor onderhoud van brandmeldinstallaties NEN 2654-1, van essentieel belang. Een goed beheer van brandmeldinstallaties zorgt ervoor dat er minder nodeloze meldingen komen.

 

Brandmeldinstallatie

Een brandmeldinstallatie kan een brand in een vroeg stadium lokaliseren, wat snel ingrijpen mogelijk maakt
bmi.jpg

Goed beheer van uw brandmeldinstallatie

Nog dieper ingaan op nodeloze brandmeldingen? Lees het boekje ‘Goed beheer van uw brandmeldinstallatie’.

Nodeloze brandmeldingen

Wat kun je doen om nodeloze brandmeldingen te voorkomen? Lees de folder.

"Dankzij de brandmeldinstallatie was iedereen op tijd veilig en bleef de schade beperkt."

  • J.A. Verhoeven J.A. Verhoeven

Delen