Bedrijfshulpverlening: eerste hulp bij ongevallen op het werk


Eerste hulpverleners van je bedrijf
Als er op je werk brand uitbreekt of iemand valt, weet je dan wat je moet doen? Het is belangrijk dat er de juiste eerste hulp wordt geboden. De eerste hulpverleners bij een bedrijf zijn bedrijfshulpverleners (BHV’ers). De taak van BHV’ers is om letsel en schade voor medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Hun voornaamste taken zijn:

  • eerste hulp bij ongevallen verlenen.
  • brand beperken en bestrijden.
  • ongevallen voorkomen en beperken.
  • in noodsituaties alle mensen in het gebouw alarmeren en evacueren.
  • hulpverleningsorganisaties alarmeren en met hen samenwerken.


Informatie over wat er precies aan de hand is
Voor het werk van de brandweer is de samenwerking met BHV’ers heel belangrijk. Een BHV’er vangt de brandweer op en geeft informatie over wat er precies aan de hand is. Op deze manier heeft de brandweer informatie om goed, snel en veilig te kunnen werken. Bedrijfshulpverleners moeten zich regelmatig bijscholen. Door oefeningen worden de vaardigheden ook op peil gehouden.

BHV in een bedrijf
Elke werkgever met één of meerdere werknemers is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van BHV. Een werkgever moet goed voorbereid zijn op ongevallen, brand en ontruiming. De BHV moet afgestemd zijn op de aard, grootte en specifieke risico’s van een onderneming. Uiteraard moeten de bedrijfshulpverleners zijn opgeleid voor hun taken en moeten ze ook over het juiste materieel beschikken. Hoeveel BHV’ers er precies nodig zijn, kunnen bedrijven laten bepalen op basis van de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Dit hangt af van een aantal factoren, zoals onder andere de grootte en complexiteit van het gebouw, het aantal aanwezigen en de opkomsttijd van hulpdiensten zoals de ambulance.

Brandwonden, en nu?

Meer informatie over wat je kan doen bij het oplopen van brandwonden vind je in deze folder.
Wij gebruiken cookies