Zuid-Holland Zuid

Wie zijn we?

Onze brandweermensen

Bij de Brandweer Zuid-Holland Zuid zijn 1.100 brandweermensen werkzaam die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens. Het grootste deel bestaat uit vrijwilligers. Vrijwilligers werken bij een andere werkgever, maar kunnen onder werktijd worden opgeroepen. Zij leveren, net als de beroepsbrandweermensen, dag en nacht een bijdrage aan veiligheid in de gemeenten. De Brandweer Zuid-Holland Zuid staat onder leiding van regionaal commandant/ algemeen directeur Caren Frentz.

 

Eensgezind en slagvaardig

Of het nu gaat om regels en richtlijnen, methoden en materieel of kennis en kwaliteit: de brandweer treedt eensgezind en slagvaardig op met één visie, één aanpak en één doel: minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Daar staan we voor, daar gaan we voor.

Intensieve samenwerking

Naast blussen doet de Brandweer Zuid-Holland Zuid nog veel meer om hulp te verlenen en incidenten te voorkomen. De brandweer houdt zich ook bezig met risico- en crisisbeheersing. Als gevolg van grote rampen neemt het risicobewustzijn toe. Dit verandert de kijk op brandweerzorg, wat bijvoorbeeld leidt tot nieuwe aandachtspunten en samenwerking. Hierbij is de nadruk sterk komen te liggen op intensievere en effectievere samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten zoals de DG&J, de regionale ambulancevoorziening (RAV), de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR), de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de politie. Samen met deze partners werkt de Brandweer Zuid-Holland Zuid en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan het beheersen van risico’s en het zo optimaal voorkomen en voorbereiden van een mogelijke ramp of crisis.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box