Zuid-Holland Zuid

Wat doen we?

Naast blussen doet de Brandweer Zuid-Holland Zuid nog veel meer om hulp te verlenen en incidenten te voorkomen. De brandweer houdt zich ook bezig met risico- en crisisbeheersing. Als gevolg van grote rampen neemt het risicobewustzijn toe. Dit verandert de kijk op brandweerzorg, wat bijvoorbeeld leidt tot nieuwe aandachtspunten en samenwerking. Hierbij is de nadruk sterk komen te liggen op intensievere en effectievere samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten, zoals:

  • Dienst Jeugd & Gezondheid
  • De regionale ambulancevoorziening (RAV)
  • De Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR)
  • De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  • De politie

Samen met diverse partners wordt vanuit de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid gewerkt aan het beheersen van risico’s en het zo optimaal mogelijk voorkomen en voorbereiden van een mogelijke ramp of crisis.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box