Senior Adviseur Crisisbeheersing met aandachtsgebied zorg

Wil jij graag een bijdrage leveren aan de crisisbeheersing in Nederland en ben je werkzaam op het snijvlak tussen zorg en veiligheid? Dan biedt het Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum (LOCC) je een unieke kans. Het LOCC is namelijk op zoek naar een Senior Adviseur crisisbeheersing met aandachtsgebied zorg

Het LOCC verbindt, faciliteert en ondersteunt regionale en landelijke crisispartners met als doel een effectieve en gezamenlijke crisisaanpak op (boven-)regionaal, landelijk en internationaal niveau. Planvorming, advisering, informatiemanagement, capaciteitenmanagement en bijstandscoördinatie zijn belangrijke taken van het LOCC. Door het uitvoeren van deze taken vormt het LOCC een brug tussen landelijke en regionale crisispartners en tussen diverse hulpverleningsdiensten.

Het LOCC is opgericht in 2005 en momenteel volop in beweging. In de afgelopen 15 jaar is de wereld van crisisbeheersing veranderd. Ook tijdens recente crises en uit relevante onderzoeken en rapporten is gebleken dat het veld van crisisbeheersing in beweging is. Het LOCC staat niet stil en zet vol in op doorontwikkeling, in afstemming met wat diverse spelers in de wereld van crisisbeheersing nodig hebben. Het LOCC zal de komende jaren een transitie ondergaan. Als je bij ons komt werken zal je met deze verandering te maken krijgen en er vanuit je functie mede vorm aan geven.

Medewerkers van het LOCC zijn ervaren professionals afkomstig van verschillende hulpdiensten en crisispartners zoals Politie, Brandweer, Defensie, GHOR, Veiligheidsregio, gemeente, NCTV, RIVM of het Nederlandse Rode Kruis. Het LOCC maakt deel uit van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is samen met diverse andere crisisorganisaties gehuisvest in Zeist. Het LOCC bestaat uit drie secties: de sectie Informatie, Bijstand en Operaties (IBO), de sectie Planvorming en Advisering (P&A) en de sectie Faciliteiten en Ondersteuning (F&O).

Je functie

Als senior adviseur met het aandachtsgebied zorg volg je nauwgezet de ontwikkelingen in het zorgdomein en vertaalt deze naar voor het LOCC relevante kennis en inzichten. Je onderhoudt namens het LOCC een relevant netwerk in de complexe wereld van de zorg, op landelijk en regionaal niveau. Je legt nieuwe verbindingen tussen regionale en of landelijke partners en onderhoudt bestaande contacten met relevante (publieke en private) zorgpartijen, waarbij je rekening houdt met onderlinge belangentegenstellingen van partijen.

Samen met je collega’s van de sectie P&A adviseer je landelijke en regionale crisispartners bij (boven-)regionale, landelijke en internationale crises, rampen, incidenten en grootschalige evenementen. Het werk van de sectie P&A beperkt zich niet tot de warme fase van een incident of crisis. In de koude of lauwe crisisfase draagt de sectie bij aan een adequate voorbereiding op een incident of crisis, bijvoorbeeld door het uitwerken van mogelijke scenario’s, door het leveren van een bijdrage aan crisisplannen, handboeken, procedures en processen of door het koppelen van landelijke en regionale partners aan elkaar. Als senior-adviseur met aandachtsgebied zorg ben je in de koude en lauwe fase dossierhouder van thema’s met een duidelijke zorgcomponent, zoals bijvoorbeeld het thema zoönose, griepuitbraak, brandwonden of grootschalige geneeskundige bijstand.

Je profiel

Je bent werkzaam in het werkveld van de (publieke) zorg, bij voorkeur bij de GHOR, en hebt ruime ervaring en affiniteit met advisering rondom crisisbeheersing. Je beschikt over ruime operationele ervaring en je adviesvaardigheden zijn sterk ontwikkeld. Je hebt en onderhoudt een relevant regionaal en landelijk netwerk in de (publieke) zorg en bent in staat het LOCC daarin te vertegenwoordigen. Je hebt ervaring met het leggen van verbindingen tussen partijen in de zorg. Je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Je functioneert op HBO+ / WO werk- en denkniveau.
Gezien de aard van de functie zijn de volgende competenties van belang: bestuurs-sensitiviteit, verbinder, organisatiesensitiviteit, netwerkvaardigheid, innovatief handelen, omgevingsbewustzijn, besluitvaardigheid, flexibiliteit en overtuigingskracht

Wij bieden

Je wordt vanuit je huidige dienstverband gedetacheerd voor een nader af te stemmen periode, met een maximum van 4 jaar. Je huidige rechtspositie is het uitgangspunt gedurende de detachering. De functie biedt mogelijkheden voor persoonlijke en functionele ontwikkeling. De functie is fulltime, 36 uur per week. Het LOCC kent een eigen piketregeling met een vaste maandelijkse vergoeding.

Informatie en sollicitatie

Meer informatie over het LOCC: website van het LOCC. Nadere informatie over de functie bij: Tineke Tenten, sectiehoofd P&A (06-15961993). Je gemotiveerde sollicitatie en CV ontvangen wij graag voor 30-08-2021. Je brief kun je richten aan het hoofd LOCC, de heer ir. M.M.F Dewachter en verzenden naar: locc-secretariaat@minjenv.nl.

Bijzonderheden

Wij verzoeken je nadrukkelijk om je belangstelling voor deze detachering vooraf te bespreken binnen je eigen organisatie, zodat vooraf ingestemd is met de eventuele detachering. Relevant voor jouw organisatie is dat de salariskostenvergoeding vanuit het LOCC is gemaximaliseerd (lumpsum) en gebaseerd op het schaalgemiddelde, schaal 12 van de CAO Rijk (€ 99.000,- inclusief reiskosten, piket, vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, werkgeverslasten en Btw (indien van toepassing)).

Gezien de taken en samenstelling van het team streeft het LOCC - bij gelijke geschiktheid - naar meer diversiteit. Wij streven er naar de gesprekken te laten plaatsvinden in week 36. Streven is om de functie zo spoedig mogelijk in te vullen.

LOCC
Hoofdstraat 54
3972 LB Driebergen-Rijsenburg

Delen