Utrecht

FAQ WhatsApp

 • VRU brandweer WhatsApp: wat houdt dit in?

  VRU brandweer biedt WhatsApp-service voor al uw brandveiligheidsvragen in en om het huis. Ons team van brandveiligheidsexperts doet er alles aan om u te helpen via WhatsApp.

 • Wat is het nummer van de VRU brandweer Whatsapp-service?

  U kunt een bericht sturen naar VRU brandweer via WhatsApp op nummer: 06-12958599. Op dit moment is deze dienst alleen beschikbaar in Nederland.

 • WhatsApp je vragen over brandveiligheid!

  Heb je vragen over brandveiligheid thuis? WhatsApp je vraag naar 06 12 95 85 99 en je krijgt binnen kantooruren antwoord van onze brandveiligheidsexperts. Je kunt ons bellen via 088 878 1000 of e-mailen via voorlichting@vru.nl.

 • Kan ik het WhatsApp-nummer ook bellen?

  Nee, het WhatsApp-nummer van VRU brandweer is uitsluitend bereikbaar via WhatsApp.

 • Wanneer is de Whatsapp-service bereikbaar?

  VRU brandweer WhatsApp is altijd bereikbaar. Tijdens kantoortijden geven wij antwoord op uw brandende vragen over brandveiligheid in en om het huis.

 • Met welke vragen kan ik via WhatsApp terecht?

  U kunt met al uw brandveiligheidsvragen in en om het huis terecht bij VRU brandweer. Dit nummer is alleen bedoeld voor dit soort vragen. Met vragen of opmerkingen over bijvoorbeeld de brandweer, uitrukken of privacygevoelige vragen kunt u terecht op:

 • Het WhatsApp-nummer werkt niet, wat moet ik doen?

  Controleer eerst uw internetverbinding. Werkt deze goed? Dan zou er een tijdelijke storing kunnen zijn. Houd facebook.com/VeiligheidsregioUtrecht in de gaten voor de laatste ontwikkelingen.

 • Ik gebruik geen WhatsApp. Hoe kan ik toch een brandende vraag stellen?

  Stel uw vraag via facebook.com/vrubrandweer, E voorlichtingvru@vru.nl of T 088 878 1000. De vraag komt dan minder snel bij de brandveiligheidsexperts terecht waardoor u waarschijnlijk langer op een antwoord moet wachten. U kunt WhatsApp gemakkelijk downloaden in de App Store, via Google Play of Marketplace.

 • Wat gebeurt er met mijn gegevens?

  VRU brandweer verwerkt de door u gekozen WhatsApp-naam, uw telefoonnummer en de inhoud van het WhatsApp-gesprek dat u met ons voert met als doel om u antwoord te kunnen geven op uw vragen.

  Privacy statement

  Onder persoonsgegevens wordt verstaan: de informatie die herleidbaar is tot een persoon, bijvoorbeeld een naam, een huisadres of een e-mailadres. De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via social media worden verzameld.

  Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Ook moet duidelijk zijn voor welk doel de gegevens worden bewaard. Dit betekent dat op de plaats waar u uw naam of (e-mail)adres invult, precies staat aangegeven voor welk doel uw gegevens worden gebruikt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Ook worden ze niet langer bewaard dan voor dat doel nodig is.
  De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via onze communicatiemiddelen strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

  Als u op het WhatsApp nummer van VRU brandweer reageert of als u zich daarvoor heeft aangemeld, worden de door u gekozen WhatsApp-naam, uw telefoonnummer en de inhoud van het gevoerde WhatsApp-gesprek tussen u en VRU brandweer verwerkt. De doelen waarvoor deze persoonsgegevens door VRU brandweer worden verwerkt liggen uitsluitend hierin: ter beantwoording van uw vragen over brandveiligheid in en om het huis, ter verstrekking van de brandveiligheidsinformatie waarom u hebt gevraagd en ter evaluatie van de informatiebehoefte van inwoners uit onze regio en effectmeting van onze adviezen.

  VRU brandweer attendeert u erop dat bij het gebruik van de WhatsApp functie uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan WhatsApp, gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika (VS). Omdat de VS geen passend niveau van privacybescherming waarborgt, zal u voordat u gebruik maakt van de WhatsApp functie eerst uw ondubbelzinnige toestemming moeten geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Door gebruik te maken te maken van het WhatsApp-nummer van VRU brandweer, stemt u ondubbelzinnig in met het doorgeven van uw gegevens aan WhatsApp. Als u daarmee niet instemt, raad de VRU het u af om gebruik te maken van deze functie en voor vragen telefonisch of per e-mail contact met VRU brandweer op te nemen.

   

   

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box