Utrecht

Over regio Utrecht

De brandweer in de regio Utrecht maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht, kortweg de VRU, is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, gemeentelijke crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht.

 

Wie werken bij de VRU

Er werken zo’n 2.200 medewerkers waarvan ongeveer 80% zich bezighoudt met brandweerzorg. Dit zijn functies in de uitrukdienst, maar ook op de meldkamer en in ondersteunende functies. Het grootste deel van onze medewerkers bestaat uit vrijwillige brandweermensen, die naast hun reguliere baan dag en nacht beschikbaar zijn om uit te rukken als nood aan de man is. Voor meer informatie, zie brandweertaken.

 

Meer dan alleen brandweer

Veiligheidsregio Utrecht voert meer dan alleen brandweertaken uit. We leveren een belangrijke bijdrage aan het multidisciplinaire beleid gericht op het voorkomen en beperken van risico’s. Ook hebben we taken op het gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening (GHOR) en gemeentelijke crisisbeheersing. We zijn de spil in een groot netwerk van partners op het gebied van fysieke veiligheid. Voor meer informatie over het bestuur en de directie van Veiligheidsregio Utrecht, de taken, de ondersteunende afdelingen of medezeggenschap, zie onze website www.vru.nl.

 

Beleidsplan VRU

Het beleidsplan beschrijft waar wij de komende beleidsperiode een impuls willen geven aan onze ambitie.

Bezoek de pagina Bekijk ons beleidsplan

71 Kazernes
2 Vacatures
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box