Functioneel beheerder MON 2.0 fte, standplaats Apeldoorn

De meldkamers van de vijf oostelijke Veiligheidsregio’s uit Gelderland en Overijssel zullen per 1 januari 2020 worden samengevoegd tot één meldkamer in Apeldoorn. Voor de beheersorganisatie van de MON zoeken wij twee functioneel beheerders met als standplaats Apeldoorn. In deze functie beheer je de meldkamersystemen en ondersteun je de gebruikers. De hoofdbestand-delen van de functie zijn het gebruiks- en wijzigingenbeheer (bijv. het inventariseren, prioriteren en afhandelen van informatievragen van gebruikers en het analyseren en afhandelen van storingen in applicaties), het beheer van de functionaliteiten van de systemen (waaronder het opstellen van richtlijnen, procedures over het gebruik van applicaties, signaleren en evalueren van storings- en uitvalssituaties en adviseren over oplossingen hiervoor), en het leveren van specialistische ondersteuning in projecten.

Bekijk hier de vacature.

Noord- en Oost-Gelderland
Europaweg 79
7336 AK Apeldoorn
088-310 4000

Delen