Halfweg-Zwanenburg

Clustercommandant: Annette Klitsie

Ploegchef en contactpersoon werving: Ritchie Trompert

Oefenavond: Donderdagavond vanaf 19.30 uur.

Halfweg-Zwanenburg
Beatrixstraat 2
1165 GK Halfweg
023 515 9793 b.g.g. 023 515 9500

Andere brandweerlocaties in de buurt

Delen