Kazerne Halfweg-Zwanenburg

Over de kazerne

  • Clustermanager: B. van der Meij.
  • Ploegchef en contactpersoon werving: Lesley Kooman / 06 4243 9007.
  • Oefenavond: donderdagavond vanaf 19.30 uur.

Open dag zaterdag 25 mei van 10.00 – 16.00 uur

Onze post is één van de zestien vrijwillige brandweerkorpsen in de regio Kennemerland. Al meer dan 100 jaar rukken wij uit om hulp te bieden aan mens en dier in nood binnen ons eigen uitruk gebied. Tot 2014 als afzonderlijke posten, maar inmiddels tien jaar lang als een gezamenlijk korps vanuit onze kazerne in Halfweg.

De leden van ons korps zijn vrijwilligers. Dit betekent dat ze een andere hoofdwerkgever hebben en de inzet voor brandweer ernaast doen. Om goed voorbereid te zijn en te blijven op de incidenten waar we naar uitrukken hebben we op donderdag onze wekelijkse oefenavond. We oefenen dan niet alleen inzetten voor brand, maar ook technische hulpverlening en levensreddend handelen vallen onder de vaste oefencyclus. De trainingen worden gegeven door zowel eigen korpsleden als door externe instructeurs. Ook wordt een aantal keer per jaar geoefend bij een oefencentrum waar met vuur, hitte en rook getraind kan worden. Dit kunnen ook meerdaagse trainingen zijn.

We rukken meer dan 150 keer per jaar uit en staan 24/7 paraat. Om dit ook in de toekomst te blijven zijn we hard op zoek naar versterking!

Brandweervrijwilliger

Vrijwillig is niet vrijblijvend en dat werkt twee kanten op. Uiteraard dient er tijd geïnvesteerd te worden in de opleiding die afhankelijk van de vorm (dag of avond) zes tot zestien maanden duurt. Het is vooral belangrijk om één of meerdere doordeweekse dagen overdag beschikbaar te zijn, in de nacht en weekenden zijn er altijd wel genoeg op ‘het dorp’ om paraat te staan. Dit is voor iedereen inzichtelijk in een rooster app. Daarnaast dien je binnen vijf minuten op de kazerne te kunnen zijn en wordt je verwacht om deel te nemen aan de vaste oefenavond op donderdag van 19:30 tot 22:00. Je moet minimaal 18 jaar zijn en fysiek en mentaal gezond. Hier wordt je vooraf ook op gekeurd.

Alle uren worden vergoed. Inclusief opleidings- en oefen uren. Voor uitrukken geldt een hoger tarief. Na je opleiding is er de mogelijkheid om je groot rijbewijs te halen en opgeleid te worden tot chauffeur. Ook is er een mogelijkheid om aanvullend werk te doen binnen de organisatie, zoals instructie geven of bij tekorten een dienst te draaien op een beroepskazerne.

Heb je interesse en wil je meer weten? Kom naar onze open dag op zaterdag 25 mei of neem gerust contact met ons op.

Bekijk onze vacature voor Brandweervrijwilliger

Jeugdbrandweer

Wij hebben een eigen jeugdbrandweer voor tieners van 12 tot 18 jaar. Hier worden de fijne kneepjes van het brandweervak vroeg aangeleerd en ze laten hun kunnen zien tijdens de regionale en landelijke wedstrijden. Elke woensdagavond wordt er geoefend op de kazerne. Een aantal voormalig jeugdleden is inmiddels volwaardig lid van ons korps!

  • Contactpersoon Jeugdbrandweer: Quincy Pruim: qpruim@vrk.nl tel: 0638744933.

Aanmelden of meer weten? Kijk dan op deze pagina Jeugdbrandweer Kennemerland.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box