Kennemerland

Over regio Kennemerland

Brandweer Kennemerland is een regionaal korps en heeft brandweerposten in de 9 gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland.

Het bestuur van Veiligheidsregio Kennemerland is verantwoordelijk voor het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en de crisisbeheersing.

Brandveilig Leven

Met (Brand)Veilig Leven willen wij de veiligheid van ieders leefomgeving vergroten. Dit kunnen initiatieven zijn die het veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid vergroten, zoals voorlichting op scholen, huisbezoeken, rookmelderacties, horecabezoeken en brandveiligheidscontroles. Voor vragen neem contact op via: brandveiligleven@vrk.nl

Brandveilig Ondernemen

De brandweer start met een nieuwe manier van controleren op brandveilig ondernemen. Hierbij voer je als gebruiker van een gebouw op het moment dat het jou uitkomt, met een digitale checklist je eigen brandveiligheidscontrole uit.

20 Kazernes
2 Vacatures

In Kennemerland

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box