Extreme droogte, verhoogde kans op natuurbrand ook bij evenementen

  • Kennemerland
  • 19 juli 2018

Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.

Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook je medewerking om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Evenementen die in de natuur plaatsvinden vragen op dit moment extra aandacht.

Meer informatie over het natuurbrandrisico is te vinden op de website www.natuurbrandrisico.nl

Hieronder enkele aandachtspunten waar u als evenementenorganisator rekening mee kunt houden om brand op uw evenement te voorkomen. Uiteraard geven deze punten geen garantie dat er geen brand ontstaat.

  • Communiceer zowel binnen uw organisatie als naar bezoekers dat er sprake is van een verhoogde kans op natuurbranden en wat dat betekend voor het evenement. Vraag mensen alert te zijn en rekening te houden met brandgevaar.
  • Voer een extra controle uit (ook op de routes naar het evenemententerrein) door de BHV’ers (met blusmiddel).
  • Laat materialen die kunnen dienen als brandstof (takken, bladeren etc.) preventief  verwijderen. Heb ook aandacht voor het verwijderen van hoog gras en eventueel achtergebleven droog maaisel.
  • Ontsteek geen kampvuur en maak bijvoorbeeld geen gebruik van olielampen of vuurschalen. De kans op vonken die ongecontroleerd vrijkomen en een secundaire brand ontsteken zijn te groot.
  • Parkeren op de reguliere of andere (verharde) parkeerplaatsen is het veiligst. Bij parkeren op gras is het dringende advies kort te maaien. Maar ook dan blijft de kans op een brand aanwezig, doordat er bij deze droogte sneller brand ontstaat door bijvoorbeeld hete uitlaten. Wees hier alert op.

Heb je nog specifieke vragen over de brandveiligheid op evenemententerreinen hebben dan kun je altijd bij de adviseurs van de brandweer terecht.

Delen