Recente stortbuien verdrijven gevaar op natuurbrand niet

23 juni 2023
Door regio: Kennemerland

We hebben momenteel te maken met een extreem droge periode in heel West-Europa en zeker in de regio Kennemerland. De grond, planten en bomen zijn kurkdroog. Deze uitdroging zorgt voor een verhoogde kans op natuurbranden. Hoe droger de periode, hoe groter het risico op brand. De recente hoosbuien kunnen hier helaas geen verandering in brengen. De neerslag van deze week zorgt voor een beperkte verlichting maar niet voor een structurele verbetering van de droge situatie. Een onoplettendheid kan al gauw zorgen voor een natuurbrand; een brand die zich, zeker in een droge periode, snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen. En dat kan gevaarlijk zijn voor mens en dier.

Natuurbrandrisico

Op de website www.natuurbrandrisico.nl zie je hoe groot het actuele risico op een natuurbrand in jouw regio is. Momenteel zitten we in Kennemerland in fase 2 en de kans op flinke neerslag is de komende tijd klein. Fase 2 geeft aan dat de kans op een natuurbrand aanwezig is. Terreineigenaren, natuurbeheerders en hulpdiensten zijn in deze periode extra alert, maar vragen ook om de medewerking van recreanten om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Tijdens deze fase kun je nog steeds gerust de natuur intrekken. Maar wees extra alert, gebruik je gezonde verstand en meld vooral in deze fase verdachte zaken meteen via 112.

Wat kan ik doen om de kans op een natuurbrand te verkleinen?

Wees altijd voorzichtig met vuur. Maak in droge periodes geen open vuur! Vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn niet toegestaan in de natuur, net als koken met open vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/briketten. Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of neem het mee. Denk ook goed na bij het weggooien van bijvoorbeeld tuinafval (broei) of gebruikte kolen van de BBQ.

Extra opletten

Hierbij nog een paar extra tips om goed voorbereid de natuur in te trekken en de kans op natuurbranden te verkleinen:

 • Houd waar je bent altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, brandblusser of desnoods een emmer water.
 • Parkeer uw auto niet buiten de daarvoor bestemde plekken. De onderkant van de auto kan heet zijn en in hoog en droog gras brand veroorzaken.
 • Parkeer je (bak-)fiets of brommer zodanig dat deze geen toegangswegen voor hulpdiensten blokkeert.
 • Help mee door foto’s / films te maken als je een situatie niet vertrouwt of door locatie, persoonskenmerken of bijvoorbeeld een kenteken te onthouden.
 • Houd je aan de toegangsregels en ga niet van wegen en paden af.
 • Neem eventueel een gps, wandelapp of topografische kaart mee als op stap gaat zodat je je beter kunt oriënteren.
 • Denk eraan, dat je niet overal in de natuur goed bereik hebt met je mobiele telefoon. Rondom dorpen of nabij grotere wegen is vaak wel beter bereik, neem meteen contact op met hulpdiensten als je iets verdachts hebt gezien.

Wat kan ik doen bij een natuurbrand?

Hierbij enkele belangrijke tips voor het geval je in de natuur toch te maken krijgt met brand:

 • Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk weg van de brand. Indien mogelijk naar de openbare weg.
 • Blijf uit de rook. Rook is namelijk altijd ongezond.
 • Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. Daarmee is de kans kleiner dat de brand je inhaalt.
 • Help andere mensen en kinderen om naar een veilige plek, zoals een openbare weg of groot verhard terrein, te komen.
 • Bel 112 om de locatie van de brand zo precies mogelijk door te geven. Kijk in je omgeving of er herkenningspunten zijn zoals straatnaamborden, nummers op banken of een nummer van een ANWB paddenstoel. Of kijk naar de unieke cijfer en lettercombinatie die op alle zitbankjes staan en geef die door aan de meldkamer.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box