Kennemerland

Brandveilig Ondernemen

Met een digitale checklist controleren

De brandweer start met een nieuwe manier van controleren op brandveilig ondernemen. Hierbij voert u als gebruiker van een gebouw op het moment dat het u uitkomt, met een digitale checklist uw eigen brandveiligheidscontrole uit. Met deze methode willen wij de controledruk voor u als ondernemer verlagen en u de gelegenheid geven om eenvoudige gebreken zelf te corrigeren.

Heeft u vragen over deze manier van controleren of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met de afdeling Proactie en preventie, telefoonnummer 023-5674002 of via e-mail.

Als mensen niet tijdig kunnen ontvluchten bij brand worden zij slachtoffer. Daarom zijn ontvluchting en ontruiming de onderwerpen met de hoogste prioriteit. Een groot deel van de aandacht bij brandpreventie gaat vaak uit naar de vluchtmogelijkheden. Hoe zijn deze bouwkundig in een pand opgenomen en hoe wordt installatietechnisch gekeken naar manieren om een gebouw te ontvluchten? Maar wat als een gebouw gebruikt wordt door mensen die minder makkelijk zelfstandig een vluchtweg kunnen vinden?

Lees meer hierover op deze pagina over ontruimen

Video's

Brandveiligheid gebouwen
Zelfcontrole Brandveiligheid door ondernemers
Animatie Zelfcontrole brandveiligheid
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box