Gerenoveerde Velsertunnel weer open

  • Velsen
  • 19 januari 2017

Deze week is de Velsertunnel na een renovatieperiode van 9 maanden weer opengesteld. De tunnel voldoet nu weer volledig aan de huidige wet- enĀ  regelgeving en veiligheidseisen.

Brandweer Kennemerland is in het gehele project betrokken geweest. In de voorbereiding om tot het bereikbaarheidsplan voor de IJmond te komen en om de bereikbaarheid voor de hulpdiensten te borgen door afspraken met Rijkswaterstaat en de aannemer.

Rol brandweer
Daarnaast is de brandweer ook tijdens de renovatie betrokken geweest om door inspecties te toetsen of alles conform de eisen wordt uitgevoerd. Er is nieuwe planvorming opgesteld en gevolgd door een multidisciplinair oefenprogramma om alle hulpverleners voor te bereiden op incidenten in de vernieuwde tunnel. Tot slot heeft de brandweer de gemeente Velsen, als bevoegd gezag, geadviseerd over de openstellingsvergunning.

Delen