Kazerne Deventer

Over de kazerne

Bij kazerne Deventer zijn zowel beroeps als brandweervrijwilligers actief. De beroepsbrandweer draait 24-uursdiensten en is tijdens een dienst aanwezig op de kazerne.

De dagdienst Deventer is een groep collega’s die een ‘koude’ functie hebben binnen de brandweer, bijvoorbeeld in de werkplaats vanuit Beheer & Techniek of als brandveiligheidsadviseur vanuit het team Risicobeheersing. Naast die functie zorgen zij voor het bemensen van een tankautospuit op de momenten dat de 24-uurscollega’s afwezig zijn vanwege duikoefeningen. De dagdienst Deventer is in dienst op maandag en woensdag tussen 08:00 en 17:00 uur. Op woensdagochtend is het vaste oefenoment van deze ploeg. Naast het bemensen van een tankautospuit vervult de dagdienst ook een rol op de WTS1000.

Deel uitmaken van de uitrukorganisatie helpt ons bij het uitoefenen van onze dagelijkse werkzaamheden. Die combinatie tussen ‘warm en koud’ is een verrijking van ons werk.

Jeugdbrandweer

Deze kazerne heeft een jeugdbrandweerkorps. Bij de jeugdbrandweer leren kinderen over een aantal aspecten van het brandweervak. Hierdoor kunnen kinderen makkelijker doorstromen naar de vrijwillige- of beroepsbrandweer. Veel van onze brandweercollega’s zijn hun brandweercarrière gestart bij de jeugdbrandweer.

Lees hier meer over de jeugdbrandweer

Werken bij de brandweer

Werken bij de brandweer, zonder je huidige baan op te geven? Het kan! Honderden brandweermannen en -vrouwen in de regio combineren het zijn van brandweervrijwilliger met hun werk of studie. Meer weten over het werk, de opleiding en vergoedingen die je als brandweervrijwilliger krijgt?

Ga naar de pagina werken bij Brandweer IJsselland
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box