Kazerne Bergen – LI

Over de kazerne

Brandweer Bergen wordt bemand door brandweervrijwilligers. Brandweervrijwilligers hebben een baan en daarnaast zijn zij vrijwilliger bij de brandweer.

Als brandweervrijwilliger zit je niet te wachten op de kazerne op een alarm. Je bent thuis, op het werk, boodschappen doen of op een verjaardag. Via een speciale brandweerpager krijg je een alarm als er een inzet is. Bij een alarm moet je in circa 4 minuten op de kazerne zijn, zodat de vrijwilligers binnen 5 minuten na het alarm kunnen uitrukken. Je kunt zelf van tevoren aangeven wanneer je beschikbaar bent om opgeroepen te worden.

De naam ‘Brandweervrijwilliger’ is niet altijd een goede omschrijving. Voor de oefen/opleidingsuren en uitrukken krijg je een financiële vergoeding. Echter verwachten we ook dat je voldoende tijd paraat bent om uit te kunnen rukken

Bezoek de pagina Meer informatie over vrijwilliger worden

Heb je interesse of vragen over brandweervrijwilliger? Neem dan contact op met de postcommandant.

Brandweer Bergen

Brandweer Bergen is een van de kazernes binnen het cluster Venray, dat behoort tot Brandweer Limburg-Noord. Het korps bestaat uit 35 enthousiaste vrijwilligers die zich dag en nacht inspannen om de paraatheid van de kazerne te borgen.

In Bergen wordt er wekelijkse op maandag- en dinsdagavond in groepen geoefend, om alle vaardigheden op niveau te houden. Dit kan een theorieles zijn, maar kan ook variëren tot een realistisch oefenscenario op locatie.

 

Leeftijd / Fitheid

De minimum leeftijd voor een brandweervrijwilliger is 18 jaar. Ben je ouder, dan neem je vaak meer levenservaring mee. We zijn altijd op zoek naar een goede mix.

Fitheid
Als brandweervrijwilliger is het belangrijk dat je een basisconditie hebt. Dit wordt jaarlijks getest met een fitheidstest. Twijfel je nog, neem dan contact met ons op.

Filmpje over de PPMO test

Opleiding

Na ongeveer 1,5 jaar ben je opgeleid tot een volledig inzetbare brandweervrijwilliger. Je volgt 1 avond in de week de opleiding en hebt 1 avond in de week een oefenavond. Je kunt ook de dagopleiding volgen.
Goed opgeleid en getraind zijn, is een voorwaarde voor een brandweervrijwilliger. Dus ga je een paar keer per jaar naar een oefencentrum voor je opleiding of oefening.
Filmpje opleiding brandweer manschap
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box