Brand afvalstation Farmsum

  • Farmsum
  • 27 oktober 2019

Bij een afvalstation aan de Warvenweg in Farmsum werd in de loop van de zaterdagmiddag door een voorbijganger brand gemeld. Diverse brandweervoertuigen en brandweerlieden hebben de brand na een flinke inzet aan het begin van de zondagochtend af kunnen blussen.

Opschaling
Kort na half 4 in de middag werden de posten Delfzijl en Wagenborgen gealarmeerd voor een buitenbrand bij het afvalverwerkingsstation. Uit de melding bleek de brand al gepaard te gaan met zwarte rookwolken en waren er vlammen waargenomen in een hoeveelheid afval.

Ter plaatse bleek er een noodzaak tot voldoende bluswater. Deze werd door middel van dompelpompen van Delfzijl en Veendam uit het verderop gelegen Oosterhornkanaal gehaald. Verkeer op de Warvenweg en Kloosterlaan ondervonden daardoor tot zondagmiddag ernstige hinder door de blusleiding die over de weg lag.

Controle
Door goede samenwerking tussen de gemeente, het bedrijf, de eigenaar van het afval en de brandweer kon men de brand snel onder controle krijgen, waarbij overlast voor de omgeving tot een minimum beperkt kon worden.

De rook trok aanvankelijk over het industriegebied. Later op de avond draaide de wind en werden bewoners in het gebied Woldendorp/Termunten geadviseerd ramen en deuren te sluiten en mechanische ventilatie uit te schakelen indien men geurhinder ondervond.

De brandweer is tot in de zondagmiddag bezig geweest met het opruimen van gebruikte materialen en blusslangen.

Delen