Gelderland-Midden

De organisatie

Brandweer Gelderland-Midden houdt zich in de regio bezig met het voorkomen van brand en het bestrijden ervan. Dit doen we vanuit 41 kazernes verspreid in de regio. Ook voeren we de regie bij rampenbestrijding. De regio Gelderland-Midden bestaat uit 15 gemeenten en 1 brandweerkorps.

Brandweer Gelderland-Midden kent drie hoofdstructuren, te weten Risicobeheersing, Incidentbestrijding en Operationele Voorbereiding.

Brandweer Gelderland-Midden staat onder leiding van Regionaal Commandant Anton Slofstra.

Risicobeheersing

De afdeling Risicobeheersing houdt zich voornamelijk bezig met het voorkomen van brand. Daarvoor adviseren we gemeenten, instellingen, bedrijven en burgers over brandveiligheid.

Brandveilig Leven is een belangrijk thema bij Risicobeheersing. Dit gaat om het vergroten van het brandveiligheidsbewustzijn bij burgers, instellingen en bedrijven. De aanpak van Brandveilig Leven is afhankelijk van het ‘verzorgingsgebied’. Voorbeelden zijn brandveiligheidsadvies aan zorginstellingen, aan zelfstandig wonende ouderen, op scholen en nazorg na brand. Nazorg na brand houdt in dat we voorlichting en uitleg geven over de brand die bij u in de buurt is geweest.

Incidentbestrijding

De afdeling Incidentbestrijding heeft als taak het bestrijden van brand. Maar we helpen ook bij ongevallen op de weg en in andere situatie als mensen gevaar lopen of dieren in de problemen zijn.
Daarnaast hebben we in Gelderland-Midden een First Response Brandweer (FRB) taak, die door de medewerkers van Incidentbestrijding wordt uitgevoerd. Deze afdeling is continu -7 dagen per week, 24 uur per dag- inzetbaar. Vrijwillige- en beroepsmedewerkers rukken uit naar de plaats van het incident, met voldoende en gekwalificeerd personeel en met adequate hulpmiddelen.

Team vakbekwaamheid

Alle activiteiten die binnen de vakbekwaamheidteams worden uitgevoerd zijn gericht op het vakbekwaam maken en houden van de brandweermensen. Denk hierbij aan:

  • opleiden
  • oefenen en bijscholen
  • planning, control en registratie

Team Operationele Informatievoorziening

De werkzaamheden van het team Operationele Informatievoorziening zijn te clusteren rond de volgende processen:

  • vakbekwaamheid multidisciplinair
  • informatie multidisciplinair
  • kennisregie
  • planvorming multidisciplinair
  • veiligheidsbureau
  • bevolkingszorg

Team Beheer en Logistiek en team Inkoop en Werkplaatsen

Team Beheer en Logistiek en team Inkoop en Werkplaatsen werken samen aan inkoop, beheer en onderhoud. Natuurlijk ook in nauwe samenwerking met de afdeling Incidentbestrijding. Die lijn van één product dat door meerdere teams geleverd wordt, zit in de hele organisatie vervlochten.

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box