Coördinator proeftuinen brandonderzoek

Ben jij degene die samen met de brandonderzoekers de doorontwikkeling van brandonderzoek gaat oppakken? Brandonderzoek is een betrekkelijk jonge discipline binnen onze brandweerorganisatie. Inmiddels zijn er landelijk circa 120 brandonderzoekers actief die in afgelopen 10 jaar het vak brandonderzoek op de kaart hebben gezet. Een erg belangrijke discipline om te leren van de praktijk en inzichten te krijgen in brandoorzaak, brandverloop, werking van preventieve voorzieningen en repressieve inzet.

In 2019 is er een visie op de doorontwikkeling van brandonderzoek vastgesteld. Dit was een van de actiepunten van de Uitvoeringsagenda Brandweerzorg van Brandweer Nederland. In de komende twee jaar is de ambitie om deze visie aan de hand van 6 proeftuinen te operationaliseren. Als coördinator proeftuinen brandonderzoek coördineer je dit proces en draag je zorg voor concrete resultaten die in de praktijk werken.

Wat ga je doen?

Brandonderzoek gaat nog een grotere en zichtbaardere impact hebben op het leren van en door de brandweer. Binnen nu en 10 jaar moet brandonderzoek een onmisbaar organisatieonderdeel binnen de brandweer worden. Aan de hand van 6 proeftuinen gaan we dit doel bereiken. Deze proeftuinen zijn:

1 Landelijke data / database brandonderzoek;
2
Verbreding naar incidentonderzoek;
3
Vakbekwaam worden en blijven;
4
Leren van brandonderzoek, meer aantoonbare impact op het leren van de brandweer;
5
Vraaggericht werken Incidentbestrijding en Risicobeheersing (incl brandveiligheid);
6
Verbeteren samenwerking en slagkracht middels een gezamenlijk onderzoeksprogramma.

Jouw taak is om te zorgen dat deze proeftuinen gaan leven, bemenst worden en dat er een concreet plan ligt zodat deze proeftuinen in een periode van twee jaar tot een concreet resultaat leiden. Dit doe je niet alleen maar met de brandonderzoekers en belangrijke stakeholders. Naast het opzetten van deze proeftuinen bewaak je de voortgang en ondersteun je de werkzaamheden die voortvloeien uit de proeftuinen. Er is al veel in beweging gezet. De kunst is om dit op de juiste manier te begeleiden, zorg te dragen dat de brandonderzoekers goed aangehaakt blijven en dat de resultaten aan de verdere professionalisering van brandonderzoek bijdragen.

Jouw profiel

  • Je hebt affiniteit met brandonderzoek en begrijpt de context en de verschillen van de wijze waarop brandonderzoek binnen de regio’s georganiseerd is;
  • Je bent resultaatgericht en in staat om vanuit de praktijk te kijken naar oplossingsrichtingen die zowel regionaal als landelijk bijdragen aan de doorontwikkeling van brandonderzoek;
  • Je hebt een hands-on-mentaliteit maar bent in staat om dit proces samen met betrokkenen te organiseren, waarbij jij vooral een spin in het web bent;
  • Je bent zelfstandig, pro-actief en in staat om dilemma’s vroegtijdig te signaleren en je kunt bijsturen daar waar dat nodig is.

Wat bieden wij?

  • Een mooie en uitdagende klus op landelijk niveau;
  • Voor circa 2 dagen in de week;
  • Voor de periode van 2 jaar;
  • Op basis van detachering (bij voorkeur).

Interesse?

Stuur dan je reactie voor 28 februari 2020 aan:

Max Krisman,
Programmamanager Uitvoeringsagenda Brandweer:
max.krisman@ifv.nl.

Voor vragen kun je contact opnemen met:
Ymko Attema, voorzitter vakgroep brandonderzoek
y.attema@ brandweertwente.nl / 06 - 13 00 91 88

Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)


Blanco_650-x-650.png

Delen