Over ons

De brandweer in de regio Utrecht maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht, kortweg de VRU, is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, gemeentelijke crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht. In het filmpje hieronder zie je wat we doen om de inwoners en bezoekers van onze regio veilig te houden.

Logo VRU brandweer boven

Waar gaan we voor?

Wij zijn een betrouwbare taakuitvoerder met vakmanschap en passie, die continu kan inspelen op ontwikkelingen in ons fysieke veiligheidsdomein. We doen dit onder het motto: ’Uw veiligheid, ons werk’.

Waar staan we voor?

We zijn de drijvende en bindende kracht achter een goede hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Utrecht. Dit doen wij binnen onze wettelijke kaders.

Wat doen we?

De kern van ons werk is:
- Wij verlenen hulp op straat voor de inwoners van onze regio.
- Wij adviseren over en houden toezicht op veiligheid.
- Wij leveren slagkracht bij rampenbestrijding en crisisbeheersing.
- Wij voeren regie over (fysieke) veiligheid en brengen partijen bijeen.

Wie werken bij de VRU

Er werken zo’n 2.200 medewerkers waarvan ongeveer 80% zich bezighoudt met brandweerzorg. Dit zijn functies in de uitrukdienst, maar ook op de meldkamer en in ondersteunende functies. Het grootste deel van onze medewerkers bestaat uit vrijwillige brandweermensen, die naast hun reguliere baan dag en nacht beschikbaar zijn om uit te rukken als nood aan de man is. Voor meer informatie, zie brandweertaken.

Meer dan alleen brandweer

Veiligheidsregio Utrecht voert meer dan alleen brandweertaken uit. We leveren een belangrijke bijdrage aan het multidisciplinaire beleid gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Ook hebben we taken op het gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening (GHOR) en gemeentelijke crisisbeheersing. We zijn de spil in een groot netwerk van partners op het gebied van fysieke veiligheid. Voor meer informatie over het bestuur en de directie van Veiligheidsregio Utrecht, de taken, de ondersteunende afdelingen of medezeggenschap, zie onze website www.vru.nl.

Contact

Bezoekadres
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Postadres
Postbus 3154, 3502 GD Utrecht

T 088 878 1000
E info@vru.nl
WhatsApp: 06-12958599 voor brandveiligheidsvragen in/om huis

Voorlichting brandveiligheid
Meer informatie

Delen