Over ons

De brandweer in de regio Utrecht maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Utrecht. De Veiligheidsregio Utrecht, kortweg de VRU, is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, gemeentelijke crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Gedreven en trots dragen we samen met onze veiligheidspartners zorg voor het voorkomen en bestrijden van branden, calamiteiten en crises. Iedere dag weer bieden onze medewerkers zorg en veiligheid aan alle inwoners van de regio Utrecht.

Logo Vru Brandweer Nieuw Klein (9)

Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter.

  • Ambitie Veiligheidsregio Utrecht Ambitie Veiligheidsregio Utrecht

Beleidsplan VRU

Het beleidsplan beschrijft waar wij de komende beleidsperiode een impuls willen geven aan onze ambitie.

Wie werken bij de VRU

Er werken zo’n 2.200 medewerkers waarvan ongeveer 80% zich bezighoudt met brandweerzorg. Dit zijn functies in de uitrukdienst, maar ook op de meldkamer en in ondersteunende functies. Het grootste deel van onze medewerkers bestaat uit vrijwillige brandweermensen, die naast hun reguliere baan dag en nacht beschikbaar zijn om uit te rukken als nood aan de man is. Voor meer informatie, zie brandweertaken.

Meer dan alleen brandweer

Veiligheidsregio Utrecht voert meer dan alleen brandweertaken uit. We leveren een belangrijke bijdrage aan het multidisciplinaire beleid gericht op het voorkomen en beperken van risico's. Ook hebben we taken op het gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening (GHOR) en gemeentelijke crisisbeheersing. We zijn de spil in een groot netwerk van partners op het gebied van fysieke veiligheid. Voor meer informatie over het bestuur en de directie van Veiligheidsregio Utrecht, de taken, de ondersteunende afdelingen of medezeggenschap, zie onze website www.vru.nl.

Contact

Bezoekadres
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht

Postadres
Postbus 3154, 3502 GD Utrecht

T 088 878 1000
E info@vru.nl
WhatsApp: 06-12958599 voor brandveiligheidsvragen in/om huis

Voorlichting brandveiligheid
Meer informatie

Delen