Operationele grenzen van kracht

  • Utrecht
  • 11 juli 2016

Op 4 juli 2014 werd ‘Veiligheidszorg Op Maat’ (VOM) vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de VRU. Hierin staan de uitgangspunten opgenomen voor de brandweerzorg van de toekomst binnen de VRU. Eén van die uitgangspunten is operationele grenzen.

Bij een melding wordt door de alarmcentrale niet langer automatisch een brandweereenheid uit de betreffende gemeente gestuurd, maar de brandweereenheid die het snelst op het meldadres kan zijn. Dit kan ook een voertuig uit een andere veiligheidsregio zijn. Met verschillende regio’s zijn namelijk convenanten gesloten waarin de samenwerking is geregeld. 

Delen