Brandweer Maarn-Maarsbergen zoekt vrijwilligers

  • Utrecht
  • 17 juni 2014

VRU brandweer Maarn-Maarsbergen is op zoek naar nieuwe collega's. Woon en/ of werk je in Maarn-Maarsbergen en heb je interesse om brandweerman/-vrouw te worden, kom naar een oefenavond of neem contact met ons op!
brandweermannen 2
Wat doe je bij de brandweer?

Werken bij de brandweer: voor sommigen is het een droom, voor anderen een roeping. Werken bij de brandweer brengt actie, afwisseling en uitdaging in je leven. Dag en nacht klaarstaan voor de gemeenschap om hulp te bieden aan mensen en dieren in nood, bijdragen aan de veiligheid van de lokale samenleving, dát is de brandweer. Belangrijk werk dat voor het grootste deel wordt gedaan door gedreven vrijwilligers, naast hun dagelijkse baan. Een parttime job in feite, waarin het naast paraatheid en hulpvaardigheid aankomt op groepsbinding en teamspirit.


kazerneVrijwilliger bij de brandweer

Vrijwilligers vormen de ruggengraat van de incidentbestrijdingstaak van de brandweer. Incidentenbestrijding is een vak apart, dat veel kennis, inzicht en kunde vraagt. Als brandweerfunctionaris word je ingezet voor brandbestrijding, maar ook voor uiteenlopende hulpverleningstaken, zoals het bevrijden van beknelde slachtoffers bij verkeersongevallen, het redden van mensen en dieren uit het water en het bestrijden van ongevallen met gevaarlijke stoffen. Als vrijwilliger ontvang je naast een vaste jaarvergoeding een vergoeding per uur voor het oefenen en de inzetten. Je bent voor al je werkzaamheden voor de brandweer goed verzekerd.


Veiligheidsregio Utrecht

De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en (gemeentelijke) crisisbeheersing. Samen met haar partners draagt de VRU op efficiënte en effectieve wijze zorg voor het voorkomen van en bestrijden van branden, calamiteiten en crises in de regio Utrecht. We doen dit onder het motto: 'Uw veiligheid, ons werk'.

brandweermannen mdt
Kom naar een oefenavond

Woon en/ of werk je in Maarn-Maarsbergen en heb je interesse om brandweerman/-vrouw te worden naast je huidige baan, neem dan contact met ons op! Wij zoeken mannen en vrouwen die overdag ook paraat kunnen staan, minimaal twee werkdagen per week. Kom kijken op een oefenavond op donderdag. Meld je hiervoor aan bij de postcommandant: Henk van Rossum, T (06) 22 50 10 39 b.g.g. (088) 878 5013, E h.van.rossum@vru.nl. Kijk voor meer informatie op www.vrubrandweer.nl.

Delen