VRU-beeld jaarwisseling 2019-2020

  • Utrecht
  • 01 januari 2020

Brandweer Veiligheidsregio Utrecht rukte uit naar 313 incidenten tussen 31 december 2019 18.00 uur en 1 januari 2020 06.00 uur.

Bij het overgrote deel van de incidenten (280) ging het om branden. De brandweer is ter plaatse geweest bij 48 branden in personenauto’s.                                                                                         

Soorten incidenten

Aantal

Brand gebouw

16

Brand personenauto

48

Brand container

110

Brand overig

106

Ongevallen

2

Reanimatie en assistentie ambulance

3

Overige incidenten

28

Totaal

313

Agressie tegen hulpverleners
Bij 3 incidenten is er agressie of geweld tegen brandweermensen of piketfunctionarissen van Veiligheidsregio Utrecht gebruikt, in de gemeenten Soest, Vijfheerenlanden en Zeist. 

Vragen
Media die vragen hebben over specifieke incidenten in gemeenten verwijzen wij door naar de desbetreffende gemeente.

Cijfers vorige jaarwisseling
Wij hanteren dit jaar een nieuwe validatiemethodiek voor het vaststellen van het aantal en de aard van de incidenten tijdens de jaarwisseling. Alle gegevens worden achteraf gecontroleerd, waar dit in vorige jaren niet in alle gevallen mogelijk was. Daarmee voldoen we aan de informatiebehoefte van gemeenten en samenleving. Hierdoor zijn de cijfers van deze jaarwisseling echter in mindere mate te vergelijken met die van vorige jaren.

Veiligheidsregio Utrecht
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van de 26 Utrechtse gemeenten op het gebied van brandweerzorg, (gemeentelijke) crisisbeheersing en rampenbestrijding, en geneeskundige hulpverlening. Wij helpen mensen in nood, motiveren mensen om zelfredzaam te zijn en dragen bij aan het wegnemen van onveilige situaties. Elke dag weer, en steeds beter. Dat is onze ambitie.

 

Delen