“Een netwerk voor de rest van je loopbaan”

Wim Zijlema (31)
Lichting 52 (september 2020 – maart 2022)

“De brandweer trok me al jaren. Toen ik nog bij mijn ouders woonde, was er op het dorp een brandweerman die op de meest onvoorspelbare tijden weg van huis moest. Ik vond dat wel wat, al die actie en dat avontuur. Mensen uit de brand kunnen helpen – letterlijk en figuurlijk – maakte het plaatje compleet.”

“De definitieve keuze voor de brandweer liet desondanks nog even op zich wachten. Na de middelbare school ben ik Integrale Veiligheid gaan studeren in Leeuwarden. Daarna heb ik een jaar gewerkt als analist/onderzoeker, waarna ik de master Bestuurskunde heb afgerond. Toen ik daarna als onderzoeker bij het NIPV (Nederlands Instituut Publieke Veiligheid, red.) werkte, viel mijn oog op de vacature voor de voltijds officiersopleiding.”

“Die had ik al eerder gezien, maar toen studeerde ik nog. Het momentum was er nog niet. Toen hij opnieuw voorbijkwam, was mijn keuze snel gemaakt. Ik solliciteerde bij vijf veiligheidsregio’s, mocht overal op gesprek komen, maar Noord-Holland Noord had mijn voorkeur. Dat kwam vooral door de experimenten zoals dat met de brandweerassistent. Ik vond dat interessant, een organisatie die toekomstgericht bezig is door te kijken buiten de conservatieve systemen. Na het gesprek was de keuze snel gemaakt.”

“Ik vond dat interessant, een organisatie die toekomstgericht bezig is door te kijken buiten de conservatieve systemen”

“De opleiding kan ik zonder meer aanraden. Je leert veel. Uiteraard op brandweervlak. Dan kun je denken aan de vuurlast in een gebouw, wat het potentieel brandvermogen (in megawatt) is en hoeveel koelend vermogen je daar tegenover moet zetten. Het gaat ook over brandveiligheid (zoals compartimentering), warmtetransportmechanismen (zoals straling), blusmiddelen en nog veel meer. Daarnaast gaat in de opleiding veel aandacht uit naar thema’s als leiderschap, groepsdynamiek, ethiek en integriteit. Doordat je intensief met elkaar optrekt, ontstaat onderling een hechte band. Er ontstaat een netwerk voor de rest van je loopbaan.”

“Een pluspunt vind ik dat je in de opleiding kunt ontdekken waar je voorkeuren en aandachtsvelden liggen. Dat kun je inbrengen als je na anderhalf jaar studie bij je werkgever begint. Het is in de opleiding vaak nog niet duidelijk wat je werkveld wordt en zo kun je daar zelf mede sturing aan geven. Dat helpt je in je werk het beste uit jezelf te halen.”

Meer verhalen van voltijdsofficieren

Stel een vraag
Sluit stel een vraag box