Jeroen Söntjens vervult verschillende functies, bij twee verschillende afdelingen binnen de brandweer: Risicobeheersing én Incidentbestrijding. Deze maand stellen we de 5 brandende vragen aan hem. Jeroen: “De combinatie van verschillende functies helpt mij om mijn werk beter te doen en maakt het nog leuker en veelzijdiger”.

Wat is jouw functie binnen de brandweer?

‘’Ik ben regisseur risicobeheersing bij de afdeling Risicobeheersing bij Brandweer Limburg-Noord. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij Brandweer Weert. Op dit moment ben ik ook in opleiding als Officier van Dienst. Drie verschillende functies dus, maar regisseur risicobeheersing is mijn fulltime baan.

Als regisseur risicobeheersing ben ik een verbinder tussen verschillende afdelingen binnen de brandweer en tussen de verschillende partners waar wij mee samenwerken, zoals gemeentes. Zelf ben ik gespecialiseerd in omgevingsveiligheid en geef ik advies op het gebied van beleid, proces en inhoud. Bij omgevingsveiligheid gaat het om fysieke risico’s die effect kunnen hebben op onze omgeving, denk aan natuurbranden, ongelukken met gevaarlijke stoffen en hoog water.

Ook ben ik als projectleider bij verschillende projecten betrokken, bijvoorbeeld bij het project rondom de implementatie van de Omgevingswet.’’

Wat betekent de Omgevingswet voor de brandweer?

“Tien jaar geleden ben ik bij de Omgevingswet betrokken geraakt. Van begin af aan heb ik de ontwikkelingen rondom deze wet op de voet gevolgd. De Omgevingswet is de grootste wetwijziging sinds de invoer van de grondwet. Voor de brandweer zag ik meteen de kansen die deze wet bood.

Met de invoering van de Omgevingswet worden wij als partner namelijk veel eerder betrokken, bijvoorbeeld bij grote nieuwbouwprojecten. We kunnen dan tijdig en oplossingsgericht meedenken over veiligheidsvraagstukken, samen met andere partijen en belanghebbenden. Een positieve ontwikkeling!”

''Wat ik mee maak bij uitrukken neem ik mee in mijn dagelijks werk, waardoor ik nog beter advies kan geven.’’

Jeroen

Wat vind jij leuk aan jouw werk?

“Ik vind de combinatie van mijn verschillende functies binnen de brandweer erg leuk. Aan de voorkant probeer ik, binnen Risicobeheersing, ongevallen te voorkomen en beheersbaar te houden. Als vrijwilliger en Officier van Dienst in opleiding houd ik mij bezig met het bestrijden van brand, redden van levens en verlenen van hulp bij ongevallen. Maar liever nog zijn we dit een stap voor. Wat ik mee maak bij uitrukken neem ik mee in mijn dagelijks werk, waardoor ik nog beter advies kan geven.’’

Waar houdt de afdeling Risicobeheersing zich mee bezig?

‘’Eigenlijk zegt de naam het al: onze afdeling houdt zich bezig met het beheersen van veiligheidsrisico’s. We brengen risico’s in onze regio zoveel mogelijk in kaart: denk bijvoorbeeld aan het inzichtelijk maken van waar bedrijven zich bevinden die met gevaarlijke stoffen werken. We geven advies en houden toezicht op bedrijven- en evenementenlocaties. Maar ook bij grote nieuwbouwprojecten brengen we de risico’s in kaart en geven we advies over de veiligheid richting gemeentes en projectontwikkelaars. We houden ons niet alleen bezig met vraagstukken over brandveiligheid, maar met veel bredere onderwerpen als het om fysieke veiligheid gaat, denk aan hoogwater,  natuurbrandrisico, klimaatadaptatie en de energietransitie enzovoort.

Een ander onderdeel van de afdeling Risicobeheersing is Brandveilig Leven. Deze afdeling houdt zich met name bezig met de bewustwording van brandveiligheid bij inwoners van onze regio. Zij geven bijvoorbeeld voorlichting en houden expedities bij verzorgingstehuizen. “

Hoe ben je brandweer terecht gekomen?

“Ik heb Bouwkunde en Technische Bedrijfskunde gestudeerd. Bijna 20 jaar geleden werkte ik bij een gemeente, bij de afdeling Bouw en Woningtoezicht. Hierdoor kwam ik in aanraking met de brandweerorganisatie, deze viel toen nog onder de gemeente. En dat vond ik heel erg leuk, want veiligheidsvraagstukken vind ik erg interessant. Mede daardoor ben ik begonnen bij de afdeling Risicobeheersing bij de brandweer. Na een jaar ben ik ook als vrijwilliger bij de brandweer begonnen om zowel aan de voorkant incidenten te voorkomen als aan de achterkant incidenten te bestrijden door lekker met de laarzen in de modder te staan. Ik heb inmiddels bij verschillende brandweerorganisaties gewerkt, zoals Brandweer Midden-West Brabant en Zuid-Oost Brabant en daarmee veel kennis en ervaring opgedaan. Sinds 7 jaar werk ik met veel plezier bij Brandweer Limburg-Noord.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box