Het evenementenseizoen is in volle gang. In onze regio worden dit jaar meer dan 250 evenementen georganiseerd. Daar komt heel wat bij kijken, ook op het gebied van veiligheid. Dat is het vakgebied van Bart Cox, adviseur risicobeheersing bij Brandweer Limburg-Noord. Deze maand stellen we de 5 brandende vragen aan hem!

Wat is jouw functie binnen de brandweer?

Ik ben senior adviseur risicobeheersing, met momenteel vooral evenementen als aandachtsgebied.
Voor elk evenement moet de organisator een vergunning aanvragen bij de gemeente. Ik adviseer gemeentes op de binnengekomen aanvragen, op het gebied van fysieke veiligheid. Dat doe ik voor zes gemeentes in onze regio: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas en Weert.

Ons evenemententeam bestaat uit tien personen, bestaande uit adviseurs vanuit de disciplines brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio) en crisisbeheersing. Evenementenadvisering vind ik erg uitdagend en dynamisch, zeker omdat het aantal evenementen en de professionalisering in onze regio de afgelopen jaren flink gestegen is. Werk genoeg dus!

Daarnaast ben ik 26 jaar brandweervrijwilliger in Venray geweest, tot eind vorig jaar. Nu ben ik gestart met een andere piketfunctie, als woordvoerder. Ik wilde graag iets anders doen na zoveel jaren. Het is een leuke afwisseling tussen deze twee functies. Als adviseur heb ik veel contact met gemeenten en evenementenorganisatoren en als woordvoerder bij grote incidenten word ik ingezet voor de communicatie. Het vult elkaar mooi aan.

Wat zijn jouw belangrijkste werkzaamheden?

Evenementenadvisering is een vak, er komt veel bij kijken. Het begint met de aanvraag van de evenementenorganisatie, die binnenkomt bij de gemeente. Vervolgens komt deze aanvraag bij onze veiligheidsregio binnen. Wij gaan deze beoordelen en kijken bijvoorbeeld naar de veiligheid van opgestelde tenten en bouwsels op het evenemententerrein. Zijn er voldoende vluchtmogelijkheden, blusmiddelen, noodverlichting, is versiering onbrandbaar en zijn foodtrucks veilig opgesteld?

We letten ook op waar bezoekers kunnen parkeren. Is dit in een weiland? Dan moet het weiland kort gemaaid zijn en het maaisel verwijderd. De warme uitlaat van een auto kan namelijk een (natuur)brand veroorzaken. We geven ook advies over de bereikbaarheid en het aantal mensen dat aanwezig mag zijn. Kunnen in een panieksituatie bezoekers veilig en snel vluchten en waar worden ze dan opgevangen? En we houden rekening met de bereikbaarheid van het omliggend gebied van het evenemententerrein. Een evenement kan zo maar een route naar locaties in ons verzorgingsgebied blokkeren. En kunnen onze brandweervrijwilligers nog bij de kazerne komen bij een oproep? Allemaal zaken waar over nagedacht moet worden.

Een aanvraag beoordeel ik niet alleen, maar samen met collega’s van de GHOR en crisisbeheersing. Zij denken na over of er bijvoorbeeld inzet van de evenementenzorg nodig is en waar de EHBO-post moet komen. En wat doen we bij een incident, hoe gaan we daarmee om? Uiteindelijk geven we, als Veiligheidsregio Limburg-Noord, één gezamenlijk advies aan de gemeente.

Bij grote evenementen werken we intensiever samen met andere hulpdiensten, zoals de politie en ambulance. We komen dan allemaal samen: de verschillende hulpdiensten, gemeente en de organisatie. Zo leren we elkaar begrijpen, kunnen we elkaar vanuit ieders discipline aanvullen en maken we een gezamenlijk plan.

Een voorbeeld hiervan is de doorleefsessie. Wij schetsen dan een scenario waar de organisatie, gemeente en piketfunctionarissen, die ingezet worden bij een mogelijke calamiteit tijdens het evenement, mee aan de slag gaan. Denk daarbij aan een scenario als: wat als er een grote storm aangekondigd wordt tijdens het evenement, met veel bliksem en onweer? Wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor? Samen doorleven we zo’n incident, zodat iedereen weet wat er moet gebeuren als het er echt op aan komt.

Kort voor het evenement komen we ook allemaal samen op de evenementenlocatie. We checken onder andere of de opbouw klopt met de aangeleverde tekeningen. Dit is ook een moment voor de Officieren van Dienst (leidinggevenden bij een incident) om een gevoel te krijgen bij terrein. Zo krijgen zij een beeld van bijvoorbeeld de bereikbaarheid: waar kunnen we met de brandweerwagen of ambulance komen als het nodig is?

Op deze manieren bereiden we ons samen optimaal  voor op eventuele calamiteiten.

Samen met onder andere de organisatie, gemeente, politie en de GHOR bereiden we ons zo optimaal mogelijk voor op eventuele calamiteiten tijdens een evenement.

Bart

Wat vind je het leukste aan je werk?

Ik ben bezig met hele verschillende soorten evenementen. Grote, professionele evenementen zoals Jera on Air en Bospop. Maar ook kleine evenementen, zoals pleinfeesten. Je werkt dus met hele verschillende mensen samen. Daarnaast is het belangrijk om creatief en flexibel te zijn. De omstandigheden tijdens een evenement zijn nooit helemaal van te voren te voorspellen. Je weet bijvoorbeeld niet wat het weer gaat doen. Als het heel hard regent, kan er dan nog een ambulance het terrein op? Daar moet je oplossingen op voorhand voor bedenken.

Qua evenementen zijn Bospop en Jera on Air mijn favorieten, omdat dit de grootste evenementen zijn waar ik aan werk. Maar ik heb ook een persoonlijke voorkeur voor kermissen. In het verleden ben ik namelijk Kermismeester geweest, dan organiseer je een kermis namens de gemeente. Ik vind kermissen erg leuk, veel sfeer en beleving. Er zijn veel diverse, lokale partijen bij betrokken. Samen maak je het tot één groot feest.

Ik moet zeggen dat ik geen evenement meer kan bezoeken zonder mijn ‘advies pet’ op. Elk evenement dat ik bezoek, daar kijk ik met een beroepsbril naar. Ook als ik zelf niet betrokken geweest bent bij de advisering. Ik probeer het wel te scheiden, maar ben wel altijd benieuwd hoe dingen georganiseerd zijn.

Is er veel veranderd op het gebied van evenementenadvisering de afgelopen jaren?

In relatief korte tijd is er best veel veranderd. Sinds corona worden er meer en grotere evenementen georganiseerd. Ook is het veiligheidsbewustzijn gegroeid in de afgelopen jaren. Dit komt door eerdere ongelukken die gebeurd zijn op evenementen. Bijvoorbeeld de storm tijdens Pukkelpop in België, het voorspelde onweer op Pinkpop een paar jaar terug en het ongeluk in Haaksbergen. We zijn ons allemaal steeds bewuster van de veiligheid en het belang hiervan.

We zien ook dat evenementen steeds professioneler worden, bijvoorbeeld in beleving. Alles moet grootser, meer high-tech. Daar moeten wij weer op een nieuwe manier naar kijken, en ons steeds blijven verdiepen in nieuwe technieken. Organisatoren zijn vaak heel creatief, daar moet je ook in mee. Je moet met een frisse blik naar elke aanvraag kijken.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor de komende jaren?

De hoeveelheid evenementen en professionalisering door wet- en regelgeving zijn een uitdaging. Vooral dat laatste maakt het voor de organisatie van kleine evenementen lastiger. Er wordt veel van een organisatie gevraagd, en kleine evenementen draaien vaak op vrijwilligers. Het is de uitdaging om hen ook enthousiast te houden om leuke evenementen te organiseren, die toch veilig zijn. De gemeente kan deze organisatoren bijvoorbeeld uitnodigen op een evenementenoverleg, hier kunnen we hen handvatten geven over waar ze op moeten letten bij de vergunningsaanvraag. Op deze manier kunnen wij hen ondersteunen en daarmee helpen.

Was deze informatie nuttig?
Stel een vraag
Sluit stel een vraag box